Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани

Икономически общински профил на община Враца

Икономически и инвестиционен профил на Столична община

Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на съдебното изпълнение

Икономически анализ на община Банско

Икономически анализ на Западните Балкани

Кратък филм за икономическата история на България от 1989 г. насам