Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?

Автор: Десислава Николова / 2018-11-09

Последните години основните международни институции - МВФ и Световната банка, все повече насочват и аналитичната си работа, и програмите си към борба с подоходното неравенство. Причината е прозаична – предишната цел за изкореняване на крайната бедност в глобален план вече е на път да бъде постигната и е нужна нова цел. Такава бе намерена в лицето на подоходното неравенство, като последните години все повече енергия и внимание се отделя на него и от страна на Европейската комисия.

Инвестирайте в ИПИ