Колкото повече държавата "планира", толкова по-трудно става планирането от страна на отделния човек.

Фридрих фон Хайек

Изложба на Греди Асса (Откриване) – 27.02.2024 г.

Греди Асса – малко известен факт, но освен велик художник, той е един от първите почетни дарители на Института за пазарна икономика. Каним ви на изложбата „Пътувания“ в Софийска градска художествена…

Ще сработят ли отново механизмите за подмяна на очевидното?

Неспокойните дни за членуващите в разни клубове съдии, прокурори и следователи като да преминават вече. Убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и разкритията на какъв системен институционален тормоз е подложен редови български…

Добавена стойност

Добавена стойност
Добавена стойност
#017: Паралелното правосъдие – ще бъде ли разплетено влиянието на Марто Нотариуса и Пепи Еврото
Loading
/
Listen on Apple Podcasts Listen on Spotify Listen on YouTube

РУБРИКА.

НОВАТА ИНДУСТРИЯ

Успешни модели и фактори за
растеж в Българската икономика

Алтернативен бюджет
на ипи

Кампания за данъчна
децентрализация в България

2% в твоята община

ПРАВНА ПРОГРАМА
НА ИПИ

Регионални профили

Показатели на
развитие

абонирай се за седмичния бюлетин


Анализи.

ИПИ следи внимателно състоянието на публичните финанси и ежегодно предлага начини за повишаване на прозрачността и ефективността на публичните харчове.Тук ще откриете и всички издания на годишния ни Алтернативен бюджет с ниски данъци.

Тук може да откриете всички водещи анализи на ИПИ в сферата на икономическото развитие.

Тук публикуваме анализите на ИПИ на инвестициите в България – в регионите, отраслите и според източниците.

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“, както и за индекса „Местни условия за правене на бизнес“.

Съществува пряка връзка между работещата правосъдна система и условията икономически растеж. Тук може да откриете анализите, които ИПИ публикува като част от своята правна програма.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ на състоянието, проблемите и насоките на развитие на училищното и висшето образование.

Качеството на регулациите е от огромно значение за гарантиране на добра среда за правене на бизнес.

Тук ИПИ публикува изследванията си свързани със здравеопазването – състоянието и пробелемите на болничната система, публичното и частното финансиране, аптеките и лекарствата.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ, посветени на измеренията и факторите, които предопределят бедността и прекомерното неравенство в България, както и предложения за преодоляването им

Тук включваме анализите на заетостта, безработицата, неактивността и основните фактори, които движат българския пазар на труда.

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.


от началото на годината Българското правителство
похарчи (в лева).

Ден на данъчната свобода: Работим 134 дни за да внесем над 75 млрд. лв. в хазната