Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

За тънката граница между ограничението и забраната

Автор: ИПИ / 2020-07-10

С настоящото становище изразяваме позицията си във връзка с внесения от ПГ „Обединени патриоти“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ). Считаме, че предложенията за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ не следва да бъдат приемани, тъй като са в явно противоречие с Конституцията на Република България, acquis communautaire на Европейския съюз (ЕС) и задълженията на държавата по международни договори.

Инвестирайте в ИПИ