Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Структурата на домакинските бюджети се подобрява

Автор: Явор Алексиев / 2019-08-23

За пореден път прегледът на състоянието на домакинските бюджети в медийното пространство се ограничава до констатацията „разходите растат по-бързо от доходите“. Макар да е вярна, тя до голяма степен отразява не някакво относително влошаване на стандарта на живот на българските домакинства, а започналата още през 2017 г. тенденция към покачване на средната склонност към потребление.

Инвестирайте в ИПИ