Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Летен сезон 2021 – туризмът се възстановява бавно

Автор: Адриан Николов / 2021-10-15

През трите летни месеца (юни, юли и август) на 2021 г. общият брой реализирани нощувки в страната достига 11,3 милиона – значително подобрение спрямо 6,3 милиона за 2020 г., но все още много далеч от 16,4 милиона за 2019 г. Спадът в приходите от нощувки през трите летни месеца е съсредоточен в пет области – Бургас, Варна, Добрич, столицата и Пловдив. Oбщите загуби за икономиката като цяло през 2021 г. са от порядъка на 450 милиона лева, от тях 250-260 милиона лева в най-активната област Бургас.

Инвестирайте в ИПИ