Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Успехите и провалите на българските правителства (1998-2017)

Автор: ИПИ / 2019-09-20

За шести път ИПИ прави оценка на работата на администрацията въз основа на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Настоящото издание допълва предишните издания с прегледа и групирането на нови 65 одитни доклада. Така изследването обхваща всички 966 одитни доклади, публикувани от Сметната палата, които обхващат около 149 млрд. лв. бюджетни средства за периода 1998 – 2017 г.

Инвестирайте в ИПИ