Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Покана за събитие: Нов подход към социалната защита

Автор: ИПИ / 2022-07-06

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) полага дългосрочни усилия за реформа в социалните трансфери и услуги в България[1]. През последните две години ИПИ публикува редица доклади, които в детайли показват предизвикателствата и проблемите пред социалната защита в страната. Преди месец ИПИ проведе и поредното публично обсъждане, което се фокусира върху възможните решения и компенсиращи мерки в рамките на последната актуализация на държавни бюджет.

Инвестирайте в ИПИ