Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Новите привилегировани клиенти на ток

Автор: Калоян Стайков / 2019-07-12

Либерализирането на пазара на електрическа енергия в България започва през 2004 г. със създаването на т.нар. привилегировани потребители, които имат право да сменят традиционния си доставчик – НЕК. Със задълбочаване на този процес терминът придобива ново значение и вече обхваща регулирания сегмент от пазар – домакинства и небитови потребители, присъединени към мрежата на ниско напрежение, в който попадат защитените от пазара потребители.

Инвестирайте в ИПИ