Default Quote Image

Колкото повече държавата "планира", толкова по-трудно става планирането от страна на отделния човек.

Фридрих фон Хайек

Удължаване, продължаване: отново без редовен бюджет и поредно отлагане на мерки за…

Политическата криза продължава да държи бюджетната процедура в безпрецедентна ситуация. Ден след ден се засилват аналогиите с периода в началото и средата на 1990-те – време на разпад на социалистическата…

Миноритарната собственост в общински търговски дружества – по-скоро проблем, отколкото полза

Проблемите в управлението на общинските търговски дружества и честите скандали, свързани с фирми на общините през последните седмици (например тук, тук, тук и тук), ни карат за пореден път да…

Инфлацията почти изцяло стопява ръста в общинските разходи през 2022 г.

Тази седмица в „265 истории за икономика“ разглеждаме особеностите и териториалното разпределение на общинските разходи през 2022 г. За целта са използвани данните на Министерството на финансите, които представят колко…

РУБРИКА.

НОВАТА ИНДУСТРИЯ

Успешни модели и фактори за
растеж в Българската икономика

Алтернативен бюджет
на ипи

Кампания за данъчна
децентрализация в България

2% в твоята община

ПРАВНА ПРОГРАМА
НА ИПИ

Регионални профили

Показатели на
развитие

абонирай се за седмичния бюлетин


Анализи.

ИПИ следи внимателно състоянието на публичните финанси и ежегодно предлага начини за повишаване на прозрачността и ефективността на публичните харчове.Тук ще откриете и всички издания на годишния ни Алтернативен бюджет с ниски данъци.

Тук може да откриете всички водещи анализи на ИПИ в сферата на икономическото развитие.

Тук публикуваме анализите на ИПИ на инвестициите в България – в регионите, отраслите и според източниците.

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“, както и за индекса „Местни условия за правене на бизнес“.

Съществува пряка връзка между работещата правосъдна система и условията икономически растеж. Тук може да откриете анализите, които ИПИ публикува като част от своята правна програма.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ на състоянието, проблемите и насоките на развитие на училищното и висшето образование.

Качеството на регулациите е от огромно значение за гарантиране на добра среда за правене на бизнес.

Тук ИПИ публикува изследванията си свързани със здравеопазването – състоянието и пробелемите на болничната система, публичното и частното финансиране, аптеките и лекарствата.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ, посветени на измеренията и факторите, които предопределят бедността и прекомерното неравенство в България, както и предложения за преодоляването им

Тук включваме анализите на заетостта, безработицата, неактивността и основните фактори, които движат българския пазар на труда.

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.


от началото на годината Българското правителство
похарчи (в лева).

Ден на данъчната свобода: Кризите изместиха данъчната свобода в края на май.