Колкото повече държавата "планира", толкова по-трудно става планирането от страна на отделния човек.

Фридрих фон Хайек

АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ 2024 за бърз растеж чрез реформи, по-ниска данъчна тежест и…

Съобщение до медиите За 21-вa поредна година Институтът за пазарна икономика представя Алтернативен бюджет с ниски данъци и реформи за по-ефективно управление Вече над две десетилетия Институтът за пазарна икономика…

Ежедневната трудова миграция генерира доходи от  661 млн. лв. всеки месец

Преброяването, проведено през 2021 г. установи, че трудовата миграция през границите на общините се е засилила много през последното десетилетие и вече над ½ милион души пътуват всеки ден до…

2023 г. изглежда ще е рекордна за производствата по защита на конкуренцията

Свободната конкуренция е в основата на пазарната икономика. Тя осигурява стопанска ефективност и предлага на потребителите по-широк избор на стоки и услуги, с по-високо качество и на по-ниска цена. Най-общо…

Добавена стойност

Добавена стойност
Добавена стойност
#004: Развитието на областите в България
/
Listen on Spotify

РУБРИКА.

НОВАТА ИНДУСТРИЯ

Успешни модели и фактори за
растеж в Българската икономика

Алтернативен бюджет
на ипи

Кампания за данъчна
децентрализация в България

2% в твоята община

ПРАВНА ПРОГРАМА
НА ИПИ

Регионални профили

Показатели на
развитие

абонирай се за седмичния бюлетин


Анализи.

ИПИ следи внимателно състоянието на публичните финанси и ежегодно предлага начини за повишаване на прозрачността и ефективността на публичните харчове.Тук ще откриете и всички издания на годишния ни Алтернативен бюджет с ниски данъци.

Тук може да откриете всички водещи анализи на ИПИ в сферата на икономическото развитие.

Тук публикуваме анализите на ИПИ на инвестициите в България – в регионите, отраслите и според източниците.

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“, както и за индекса „Местни условия за правене на бизнес“.

Съществува пряка връзка между работещата правосъдна система и условията икономически растеж. Тук може да откриете анализите, които ИПИ публикува като част от своята правна програма.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ на състоянието, проблемите и насоките на развитие на училищното и висшето образование.

Качеството на регулациите е от огромно значение за гарантиране на добра среда за правене на бизнес.

Тук ИПИ публикува изследванията си свързани със здравеопазването – състоянието и пробелемите на болничната система, публичното и частното финансиране, аптеките и лекарствата.

Тази секция съдържа анализите на ИПИ, посветени на измеренията и факторите, които предопределят бедността и прекомерното неравенство в България, както и предложения за преодоляването им

Тук включваме анализите на заетостта, безработицата, неактивността и основните фактори, които движат българския пазар на труда.

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.


от началото на годината Българското правителство
похарчи (в лева).

Ден на данъчната свобода: Кризите изместиха данъчната свобода в края на май.