Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани

Измерване на ефективността на държавните разходи в България

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.