Анализ на дейността на предприятие от хранително-вкусовата промишленост в България

Изследване на развитието и състоянието на малките и средни предприятия в България в последните 5 години

Изследване на информационното общество в България

Изследване за България на състоянието на банковия сектор по поръчка на ЕБВР

Изготвяне на анализ на ползите и разходите от проектозакона за “Частно изпълнение в България”

Изследване на стимулите, особеностите и стратегиите на фирмите, работещи в „сянка“

Изследване на развитието на строителството на ваканционни жилища по Черноморието

Интегриран план за развитие на българската публична администрация

Индекс на икономическата свобода по света и в България

Устойчивост и развитие на Смолянски регион