Екип.

С
Светла Костадинова

Изпълнителен директор

Л
Лъчезар Богданов

Главен икономист


Петър Ганев

Старши изследовател

Зорница Славова

Старши икономист

Основни теми: конкуренция, регионално развитие, социална политика и пазар на труда, образование, обществени поръчки


Адриан Николов

Старши икономист

Основни теми: образование, пазар на труда, бедност и неравенство, електронно управление, регионално развитие

Петя Георгиева

Старши икономист

Основни теми: фискална политика, образование, здравеопазване


Иван Брегов

Ръководител правна програма

Екатерина Баксанова

Правен експерт


Т
Теодор Недев

Младши изследовател

Ива Ранковска

Експерт „Дигитални комуникации и публични кампании“


Д
Дора Тодорова

Главен счетоводител

Весела Добринова

Офис мениджър