Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации

България в международните индекси

Изследователска инфраструктура в България – анализ и изследване на потенциала

Кампания „Разходите на българската държава“

Индекс на права на собственост

Индекс на икономическата свобода по света и в България

Месечен Бюлетин за ниски данъци

Пенсионна реформа в България

Осигуряване включването на гражданите във формулиране на публичните политики чрез увеличаване на капацитета на НПО и засилване на процеса на консултации