Застъпничество.

В сътрудничество или самостоятелно ИПИ има принос за:

 • Подкрепа в публичната дискусия за ограничаване на конкретни държавни разходи в условията на криза, 2010-2011 г.
 • Спиране на вредни предложения за пенсионна реформа, 2010-2012 г.
 • Изготване на Стандарти за обществени консултации и Ръководство за извършване на оценка на въздействието, 2009-2010 г.
 • Намаление на изискуемия минимален капитал за регистрация на ООД до 1 евро, 2009 – 2010 г.
 • Създаване на концепция за Звено за по-добро регулиране, 2008 г.
 • Намаление на осигуровките, 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.
 • Въвеждане на 10% плосък данък върху доходите, 2008 г.
 • Въвеждане на 10% данък печалба, 2007 г.
 • Инструкции за всички административни структури и изготвяне на наръчник Как да се прилага и използва Законът за намаляване на административното регулиране и административния контрол върху икономическата дейност , 2005 г.
 • Създаване на инициатива за реформа на системата на социално подпомагане “Първо Работи Европа“, 2004 г.
 • Предварителен анализ на възможностите за създаване на първото частно кредитно бюро в България, 2003 – 2004 г.
 • Анализ на въздействието на регулациите. Изследвания на законодателството и корупцията като системен феномен (написване на частите в Закона за нормативните актове), 1999 – 2004 г.
 • Реформиране на бизнес регистрацията в Босна и Херцеговина, 2002 – 2004 г.
 • Написване на методология и обучение за извършване на анализ на разходите и ползите за Република Киргизстан, 2003 г.
 • Създаване на Мрежа за ипотечно финансиране в Югоизточна Европа, 2003 – 2004 г.
 • Написване и разпространение на информация на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, 2003 г.
 • Написване и разпространение на информация за приемане на Закона за намаляване на административното регулиране и административния контрол върху икономическите дейности, 2003 г.
 • Написване и разпространение на информация за приемане на Закона за ипотечните облигации, 2000 г.
 • Намаление и приложение на ДДС и социалното осигуряване, 1998 г.
 • Данъчни реформи през 1997 – 1998 г.
 • Закон за гарантиране на депозитите, 1997 – 1998 г.
 • Въвеждане на Валутен борд (подкрепа и разяснителна кампания),1996 – 1997 г.
 • Разработване на схемите за прозрачност на капиталовите пазари (1993-1995 г.) и съдействие за разпадането на т.нар. пирамидални инвестиционни схеми (изработен от ИПИ и Комисията за ценни книжа на САЩ).