Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност цели да информира как Институт за пазарна икономика обработва лични данни като администратор.

Чрез настоящата Политика декларираме ангажимента си като регистриран администратор на лични данни, който прилагаме в пълно съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR) в Европейския съюз. От 25 май 2018 г. влязоха в сила нови правила за прилагане на ОРЗД. Неговата цел е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, обработването и съхраняването на лични данни. Чрез правилата му се гарантира правото на всеки отделен човек за неприкосновеност и защитени лични данни. ОРЗД е разработен в съответствие с мерките срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

ИПИ в качеството си на администратор на лични данни съхранява лични данни, които са предоставени доброволно чрез директна комуникация, през официалните интернет страници, собственост на ИПИ, и по силата на взаимно договорени ангажименти. Основният комуникационен канал е електронната поща. ИПИ изпраща периодично Седмичен бюлетин „Преглед на стопанската политика“ с актуални коментари и резултати от проучвания и анализи. Данните, необходими за изпращане на този бюлетин са електронна поща, която се подава доброволно от всеки, които иска да получава бюлетина (чрез бутон на сайта за абонамент). Във всеки един момент получателят на бюлетина може да се отпише от мейлинг списъка, за който е абониран. ИПИ не предоставя личните данни, които ползва за информационните си цели, на трети страни. Във всеки един момент получателят на информация може да се отпише. ИПИ си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време. За директна връзка и при въпроси: [email protected]