Правна програма

Според  действащата Конституция България е правова държава. Това означава не просто че се създават и спазват определени предписания (закони), а че международно признатите ценности като справедливост, свобода, неприкосновеност на личността и равенство пред закона са поставени над силата и властта.

Върховенството на закона (правото) в България следва да бъде приоритет за цялото общество и още повече за институциите, които са създадени чрез закона и следва да работят съобразно неговия дух, смисъл и цели. 

Усещането за справедливост и правосъдие са дефицитни, а редица международни и вътрешни проучвания сочат, че доверието към съдебната власт е достигнало критично ниски нива. Вярваме, че българските институции и особено органите на съдебната власт следва да ги превърнат отново в свой приоритет.

Убедени сме, че без правосъдие не може да има траен икономически растеж и развита пазарна икономика.

В тази връзка са и констатациите на Европейската комисия: „България редовно се нарежда сред държавите-членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция, а корупцията се счита за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България.“

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка. Ето защо ИПИ започна развитието на Правна програма от 2015 г. със следните цели:

 1. Анализи за администрирането и състоянието на съдебната власт
 2. Текущи коментари по актуални теми, свързани с правосъдието и законността в България
 3. Изготвяне на препоръки за законодателни или управленски инициативи, адресирани към институциите
 4. Информираме повече българи по проблемите на правосъдието и съдебната реформа
 5. Провокиране на интерес у студентите и учениците по въпроси, свързани с върховенството на закона

 

Ръководител на Правната програма:

Д-р Иван Брегов, юрист, [email protected] 

Основен екип:

Екатерина Баксанова, юрист, [email protected]

Д-р Петя Георгиева, икономист, [email protected]

ИПИ участва в следните консултативни органи:

 • Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието
 • Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание

Анализи

Становища:

 • Становище на ИПИ по Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на правосъдието, 28 юли 2021
 • Становище на ИПИ относно проекта на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) – бележки и препоръки, 26 февруари 2021
 • Въпроси от ИПИ към кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите – Стефан Петров, 26 февруари 2021 (заб.Отговорите към ИПИ могат да бъдат прочетени на сайта на Defakto.bg – публикация от 13 март 2021)
 • Позиция относно опита за подмяна на конституционния дебат, 21 август 2020
 • Становище на ИПИ и неправителствени организации относно Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, 11 август 2020 г.
 • Становище на ИПИ до 44-о Народно събрание на Република България, Министерски съвет и посланиците на държавите-членки на ЕС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1.07.2020 г., 10 юли 2020

Коментари

Архив коментари на Правната програма на ИПИ

20222021
20202019 2018
201720162015