Анализ на въздействието на Закона за електронното управление върху бизнеса

Анализ и прогноза на строителния пазар в България за периода 2005 – 2007

Анализ на разходите и ползите от въвеждането на забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи

Държавен вестник в България: Достъпен в Интернет и безплатен

Изследване на международната практика и предложения за реформа на съдебното производство в България

Изследване на счетоводната практика, приватизационен процес и ефекти от присъединяването към ЕС в хранително-вкусова промишленост

Изследване на социалното измерение в България

Индекс на икономическата свобода по света и в България

Интегриран план за развитие на българската публична администрация

Институционална хармонизация на страните от ОНД с ЕС

Месечен Бюлетин за ниски данъци