Дарения

Благодарим Ви, че обмисляте възможността да инвестирате в ИПИ като станете наш индивидуален или корпоративен дарител!

Ефектът от работата ни трудно може да бъде измерен количествено.

Всяка положителна промяна никога не е резултат от действията на една организация.

За добрите идеи и политики няма срок за прилагане.

Не е възможно да се борят лоши политики без стратегия.

Разпространение на идеите за повече свобода и отговорност е дълъг и бавен процес.

В политиката нищо не се променя, освен ако не бъде побутнато.

В моменти на криза инициативата е при тези, които са добре подготвени.

Повечето хора нямат време и/или не знаят как да влияят на публичните политики, но активно се интересуват от това какво става у нас и биха искали повече свобода и еднакви правила.

Клуб на дарителите на ИПИ

Подобни усилия за търсене на отговорност, предлагане на конкретни реформи и оценка на предложенията за нови политики/регулации не могат да се осъществяват без ресурси. Те изискват наемане на добри професионалисти, организиране на събития, участие в обществени обсъждания, бърза реакция, издаване на публикации и т.н.

Ако желаете да сте част от тези усилия, можете да се присъедините към усилиянта на Института за пазарна икономика чрез дарение.

Инвестицията в усилията на ИПИ за повече стопанска и индивидуална свобода се възвръща многократно. 

Вярваме, че цените свободата си и възможността сами да решавате кое е добре за Вас.

Това са идеите, които защитаваме и затова се обръщаме към Вас с покана за инвестиция в ИПИ. В замяна на Вашата инвестиция ние:

 • Ще продължим да осъществяваме натиск за по-бързи реформи, водещи до просперитет за всички;
 • Ще наблюдаваме, коментираме и предлагаме разумни решения;
 • Ще бъдем винаги на линия, когато има опасност от неразумни решения и политики или с други думи, ще защитаваме идеите, в които Вие и ние вярваме.

Благодарим Ви, че обмисляте възможността да направите дарение!

1. On-line дарение

ОписаниеСума
Дарение за Института за пазарна икономика BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

2. Дарение по банкова сметка

Вие можете да направите еднократно дарение чрез банков превод към посочената банкова сметка на ИПИ в лева:

IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Ако сте избрали да станете наш постоянен дарител, можете да използвате услугата „директен дебит“.

Услугата „директен дебит” дава възможност сумата на Вашето дарение да се превежда по сметка на ИПИ автоматично всеки месец, без да се налага да посещавате банков клон.

За да активирате услугата „директен дебит”:

 • Посетете еднократно клон на банка, в която имате открита сметка;
 • Попълнете стандартен формуляр „Съгласие за директен дебит“ в 3 екземпляра, като посочите сумата, която желаете да дарявате всеки месец. В полето Име на получателя впишете Институт за пазарна икономика; В платежното нареждане за директен дебит, посочете банковата сметка на ИПИ.
 • Моля, изпратете един екземпляр от формуляра до ИПИ на адрес: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 2 или електронно копие на адрес: [email protected] и ние ще поемем грижата за необходимите формалности по напомняне, отчитане и съдействие.

Вие лесно можете да прекратите услугата, преди да е изтекъл срокът на валидност. За целта подайте молба свободен текст до Вашия банков клон.

3. Чрез EasyPay 

EasyPay е система за парични преводи и платежни услуги в произволно избран офис, работещ в системата. 

Можете да направите дарение в офисите на EasyPay в цялата страна. Пълен списък и адрес на офисите на EasyPay, можете да видите тук.

Не е необходима предварителна регистрация в системата. Достатъчно е да предоставите на оператора на гишето една от следната информация, която е достатъчна  за системата да идентифицира ИПИ:

БУЛСТАТ: 831344929 или електронна поща: [email protected]

4.  Дарение по ведомост

Имате възможност да дарите ежемесечно определена сума, която се отчислява от заплатата Ви и се превежда по сметката на Института.

За целта договорете със счетоводителя / служителя, който обработва заплатите във Вашата фирма/организация да превежда определената от Вас сума по банковата сметка на ИПИ:

IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Еднократно дарение

Можете да направите еднократно дарение чрез преводно нареждане/ вносна бележка в банков клон, в офисите на EasyPay или оn-line, за да инвестирате в ИПИ чрез дарение.

Станете редовен дарител

Можете също и да станете редовен дарител, отделяйки малки, но редовни вноски в размер на 10, 20, 50 лева или сума по Ваш избор. Вашето постоянство и подкрепа гарантира по-голяма предвидимост и възможност за спешни инициативи, които изискват реакция на ИПИ веднага.

Като редовен дарител ние ще поемем грижата за необходимите формалности по напомняне, отчитане и съдействие.

Независимо какви суми дарявате, Вие ставате част от мрежа, която вярва че индивидуалната и икономическа свобода са пътят към по-добър и по-качествен живот за цялото обществото. С Вашето дарение Вие ставате част от хората, които имат силата да променят.

Всяко дарение е важно за нас. Независимо от възможностите си, Вие можете да инвестирате в ИПИ.

Ако считате, че можете дарите еднократно малка вноска от 102050 лева или друга неголяма сума, знайте, че с този жест, Вие не само подпомагате дейността ни, но и показвате, че ни вярвате. Ако  решите, че инвестицията в ИПИ има смисъл, обмислете възможността да станете наш редовен дарител, като отделяте малки, но редовни вноски. Тези вноски са много важни за нас, защото ни дават възможност за спешни инициативи.

Ако сте провокиран от събития, които се случват в обществото ни и виждате, че ИПИ защитава Вашите интереси на гражданин, не се колебайте да ни подкрепите. Ние ще изразходваме разумно Вашите средства.

Като дарител на ИПИ, Вие можете да бъдете:

 • Съмишленик на ИПИ с дарение до 100 лв.
 • Приятел на ИПИ с дарение от 100 до 500 лв.
 • Сътрудник на ИПИ с дарение от 500 до 3 500 лв.
 • Член на клуба на ИПИ с дарение от 3 500 до 10 000 лв.
 • Благодетел на ИПИ с дарение над 10 000 лв.

За ползите от дарителството, вижте тук.

Вашето дарение за дейността на ИПИ е всъщност Вашата инвестиция за свободно общество и пазар. Дарявайки, Вие ставате част от мрежа, която вярва в идеите за повече индивидуална и стопанска свобода, но и активно работи за по-доброто качество на живота в България.

Съмишленик на ИПИ

Станете наш Съмишленик с дарение до 100 лв.

 • Станете част от мрежа, в която на почит са идеите за ниски данъци, малка администрация, повече лична свобода и върховенство на закона. Бъдете с нас!

Приятел на ИПИ

Бъдете наш Приятел с дарение от 100 до 500 лв. Като Приятел на ИПИ:

 • Получавате всички бюлетини и специални доклади, както и покана за всички събития, организирани от ИПИ.

Сътрудник на ИПИ

Бъдете наш Сътрудник с дарение от 500 до 3 500 лв. Като Сътрудник на ИПИ:

 • Получавате всички бюлетини и специални доклади, както и покана за всички събития, организирани от ИПИ;
 • Участие в специални допитвания, извършвани от ИПИ по актуални теми;
 • Заемате свободно книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Член на клуба на ИПИ

Бъдете Член на клуба на ИПИ с дарение от 3 500 до 10 000 лв. Като Член на клуба на ИПИ:

 • Получавате всички бюлетини и специални доклади, както и покана за всички събития, организирани от ИПИ;
 • Можете да участвате в специални допитвания, извършвани от ИПИ по актуални теми;
 • Заемате свободно книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА;
 • Получавате покана за годишна среща на всички членове на клуба, на която имат възможност да обсъждат и коментират актуални теми с екипа на ИПИ.

Благодетел на ИПИ

Бъдете Благодетел на ИПИ с дарение над 10 000 лв. Като Благодетел на ИПИ:

 • Получавате всички бюлетини и специални доклади, както и покана за всички събития, организирани от ИПИ;
 • Можете да участвате в специални допитвания, извършвани от ИПИ по актуални теми;
 • Заемате свободно книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА;
 • Получавате покана за годишна среща на всички членове на клуба, на която имат възможност да обсъждат и коментират актуални теми с екипа на ИПИ;
 • Имате възможност за участие в специални срещи на ИПИ по проекти, оперативни обсъждания на екипа и предложение на теми за изследване.

Ако желаете да получите официален документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете пълните си данни (или данните на своята фирма) на г-жа Весела Добринова на e-mail адрес: [email protected] или се обадете в офиса на ИПИ на тел. 02/952 62 66, 952 35 03.

Ако вече сте решили да инвестирате в ИПИ, то можете да го направите тук.

Финансова информация и доклади за работата на ИПИ

Данъчни облекчения при дарения

Защита на личните данни