Пионерски начинания и принос.

Като отговор на необходимостта да се поддържа пазарната ориентация при провеждане на реформите и да се предлагат аргументи в тази посока, ИПИ беше първата институция, която изследва и публикува:

 • Анализ на въздействието на проектозаконите (1999 – продължава)
 • Седмичен преглед на икономическата политика (2000 – продължава)
 • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА (2010 – продължава) – http://library.ime.bg
 • Реформа на Държавен вестник (2008 – продължава)
 • Пенсионна реформа – популяризиране на личните пенсионни сметки (2008 – продължава)
 • Реформа в обществените поръчки (2006 – продължава)
 • Реформа в регистрацията на ООД – намаление на минималния капитал при регистрация (2008-2010)
 • Неформален кредит в София за строителството и потенциал на пазара на недвижими имоти в Златни пясъци и Слънчев бряг (2004 – 2005)
 • Фактори и влияние в информационното общество. Случаят с България (2003 – 2005)
 • Създаване на Интернет навигация и наръчник за анализ на въздействието на регламентите (2005), http://www.ria-studies.net/
 • Регионална трудова миграция (2004 – 2005)
 • Неформален и банков кредит за жилищното строителство в София (2004)
 • Изследване на възможностите за създаване на кредитно бюро в България (2002 – 2004)
 • Икономически знания по Интернет (2001 – продължава), http://www.easibulgaria.org/
 • Анализ и организиране на платформа за дискусия на избрани въпроси за подобряване на ипотечното финансиране в Югоизточна Европа (2003 – 2004)
 • Сивата икономика в България (2000 – 2001 г. и през 2003 – 2004 г.)
 • Конкурентност на българската икономика (секторни изследвания, 2000 – 2001)
 • Политики за намаляване на административните регулации върху икономическите дейности (2000 – 2001 г.)
 • Ипотечно финансиране и Закон за ипотечните облигации (1998 – 2000)
 • Влияние на бежанците върху приемащата страна (1999 – 2000)
 • Двумесечен обзор на бизнес средата (1999 – 2003)
 • Процедури по пресичане на границите и разходи за транспорт (1996 – 1997)
 • Създаване на конкурентни клъстери (1996 – 1998, 2000 – 2001)
 • Неформална заетост (1996 – 1997)
 • Влияние на обществените поръчки върху държавните предприятия (1997)
 • Пазари на неформален кредит в бедните райони (1995, 1998 – 1999)
 • Транзакционни разходи на частния сектор (1996, 1999 – 2001)
 • Бариери пред развитието на Балканите (1995 – 1997 г., в сътрудничество с Balkan Network)
 • Прозрачност на капиталовите пазари (1993 – 1995, 1998)
 • Българските бизнес асоциации и техните услуги (1993 – 1995)