Алтернативен бюджет на ИПИ

Алтернативният бюджет на ИПИ се публикува ежегодно от 2002 г. и включва идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други. 

ПО ГОДИНИ:
2023 | 2022 2021 | 2020 | 2019 | 2018 2017 2016 | 2015
2014 | 2013 | 2012 2011 2010 2009 2008 | 2007 2006 2005 2004