„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)

Заетост по време на криза: политика за нови работни места

Индекс право на собственост

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Неутралните опаковки: привидно добри намерения ще имат негативни непреднамерени последици

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и потенциални ефекти върху България