Анализ на ефектите от регулациите, подобряване на прозрачността и отчетността в Киргизката република

Анализ на съществуващата нормативна база за предсрочно изтегляне на банкови депозити

Изследване на развитието на жилищното строителство в София

Изследване на работното време в България

Изследване на информационното общество в България

Изследване на стимулите, особеностите и стратегиите на фирмите, работещи в „сянка“

Изследване на стимулите и ефектите от миграция за България

Оценки на ефектите за България от прилагането на директивата върху спестяванията на ЕС

Преглед на икономическата ситуация в България и прогноза за развитие

Преглед на държавната политика към хората с увреждания: 2003 година

Устойчивост и развитие на Смолянски регион