Анализ на въздействието на проекта на Закон за промяна на Закона за достъп до обществена информация

Анализ на въздействието на проекта на Закон за електронно управление

Анализ на въздействието на проект на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Анализ на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Анализ за наличието/липсата на дискриминация при ценообразуването на водата за питейни нужди в Сливен

Анализ на ефектите за бюджета от ваучерите за храна

Анализ на инфлацията в България – динамика, политики за реакция и намаление

Анализ на ефектите за икономиката от предлаганите реформи в образованието

Анализ на ефектите за бюджета от образованието на ромите в България

Кампания за намаляване на социалните осигуровки и въвеждане на 10% плосък данък

Институционална хармонизация на страните от ОНД с ЕС

Месечна рубрика в списание Мениджър