Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации

Анализ на въздействието на регламентите – средство за по-добро управление в България

България в международните индекси и каква е добрата политика за просперитет и свобода

Индекс на права на собственост

Индекс на икономическата свобода по света и в България

Мерки за подобряване на бизнес средата в България

Месечна рубрика във вестник Куриер Италия България

Месечен Бюлетин за ниски данъци

Пенсионна реформа в България

Преглед на стопанската политика