Анализ на бюджетните средства за средно образование и резултатите на учениците

Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации

Анализ на дейността на държавните пенсионни фондове по света и практически отражения за България

Анализ на въздействието на регламентите – средство за по-добро управление в България

Изследване на ефектите от проектите в последните 10 години, носочени към интеграция на ромското население в България

Изследване на допълнителните харчове на българските правителства (2000 – 2008)

Изготвяне на предложения за промени в системата на обществения транспорт

Конкуренция в спортния тотализатор – необходимост, ефекти, препоръки

Какъв е оптималният размер на правителството?

Месечна рубрика в списание Мениджър

Месечна рубрика в списание БМ

Месечен Бюлетин за ниски данъци