Мисия и цели.

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г.

На 03 август 2010 г. Институтът е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза под № 20100803019

Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

2022Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2021Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2020Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2019Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2018Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2017Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2016Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2015Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2014Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2013Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2012Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2011Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2010Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2009Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2008Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс
2007Годишен докладОтчет за приходите и разходитеБаланс