Статии ISSN 1313 - 0544

Проекти на ИПИ (2004-2016)

28.07.2021
Оцени тази статия:

2019

 1. Кампания за данъчна децентрализация в България -  „2% в твоята община” - http://dvenasto.bg/
 2. Регионални профили: показатели за развитие - https://www.regionalprofiles.bg
 3. Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги
 4. Тематичен доклад за България относно дисбалансите на уменията
 5. Икономическата трансформация в България условията на нисък растеж в ЕС
 6. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 7. Предварителни споразумения за ценообразуване: възможности за България
 8. Анализ на политиките за постигане на националната цел за енергийна ефективност
 9. Оценка на степента на заместване поради промени в облагането на определени стоки
 10. Индекс "Отворен бюджет" 2019
 11. Популистките политики и ефектите върху предприемачеството
 12. Анализ на състоянието на работната сила в столицата и прогноза за следващите 5 години
 13. Актуализиране на инвестиционния профил на област София (столица) за 2019 г.
 14. Възобновяване на дебатите за реформа на съдебната карта
 15. Върховенство на закона и икономически растеж
 16. Изготвяне на точна оценка на младежите в България, които не учат, не се квалифицират и не работят
 17. Германските инвестиции в България 1990 - 2017
 18. Успехите и провалите на българската администрация
 19. Ефект на плоския данък върху неравенството в България
 20. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 21. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 22. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 23. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 24. Клуб на студентите към ИПИ
 25. Летен семинар за младежи
 26. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 27. Алтернативен бюджет на ИПИ

 

2018

 1. Общински профил на община Панагюрище
 2. Анализ на състоянието и развитието на креативната индустрия в Столична община
 3. Анализ на малките и средните предприятия в Столична община
 4. Изработване на иструмент за проследяване на държавните инвестиции в политиките за децата
 5. Оценка на настоящото състояние на неравенството на възможностите в България
 6. Регионални профили: показатели за развитие
 7. Анализ на размера на американските инвестиции в България
 8. Изготвяне на иновационен индекс на Столична община
 9. Оценка на ефектите от приемането на еврото в България
 10. Икономически и инвестиционни общински профил на Столична община за 2018 г.
 11. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 12. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда в България
 13. Икономически профил на квАРТала - оценка и перспективи за развитиe
 14. Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.
 15. Неправителствени организации за реформи на пазара на труд в ЦИЕ
 16. Анализ на състоянието на свободния пазар и борсовите условия за търговия с електроенергия
 17. Алтернативен бюджет на ИПИ
 18. Ден на свобода от правителството
 19. Индекс на бюрокрацията
 20. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 21. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 22. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 23. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 24. Клуб на студентите към ИПИ
 25. Летен семинар за младежи
 26. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2017

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. София – състояние и развитие на аутсорсинг индустрията
 3. Икономически и инвестиционни общински профили
 4. Анализ на финасирането на обществените библиотеки
 5. Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове
 6. Алтернативен бюджет на ИПИ
 7. Ден на свобода от правителството
 8. Индекс на бюрокрацията
 9. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 10. Отворени обществени поръчки
 11. Анализ на енергийната бедност в България
 12. Успехите и провалите на българските правителства
 13. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 14. Изграждане на единство и подкрепа за демократични и пазарни ценности
 15. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 16. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 17. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 18. Клуб на студентите към ИПИ
 19. Летен семинар за младежи
 20. Месечен английски бюлетин на ИПИ


2016

 1. Механизми за отчитане и заплащане на потребената електроенергия
 2. Оценка на механизма за макроикономически дисбаланси на ЕК
 3. Икономически анализ на община Банско
 4. Кратък филм за икономическата история на България от 1989 г. насам
 5. Икономически анализ на Западните Балкани
 6. Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани
 7. Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на съдебното изпълнение
 8. Регионални профили: показатели за развитие
 9. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 10. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 11. Ден на свобода от правителството
 12. Черна книга на правителствения провал
 13. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 14. Алтернативен бюджет на ИПИ
 15. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 16. Клуб на студентите към ИПИ
 17. Летен семинар за младежи
 18. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 19. Икономически общински профил на община Враца
 20. Икономически и инвестиционен профил на Столична община
 21. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 22. Отворени обществени поръчки

 

2015

 1. Потенциалните ефекти от ТПТИ за България
 2. Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.
 3. Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани
 4. Книга Анатомия на кризата
 5. Регионални профили: показатели за развитие
 6. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 7. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 8. Измерване на ефективността на държавните разходи в България
 9. Ден на свобода от правителството
 10. Черна книга на правителствения провал
 11. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 12. Алтернативен бюджет на ИПИ
 13. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 14. Клуб на студентите към ИПИ
 15. Летен семинар за младежи
 16. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2014

 1. Регионални профили: показатели за развитие 2014
 2. Анализ на сектори с потенциал за развитие в България
 3. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 4. Икономически анализ на селското стопанство
 5. Образът на предприемача в България
 6. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 7. Преглед на мястото на България в международните класации 2014
 8. Алтернативен бюджет на ИПИ
 9. Проект GIFTED: Изготвяне на новаторски модел за финансиране на образованието и обучението в Европа
 10. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 11. Клуб на студентите към ИПИ
 12. Икономическата свобода в България
 13. Индекс право на собственост
 14. Летен семинар за младежи
 15. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2013

 1. Регионални профили: показатели за развитие 2013
 2. Анализ на избрани ключови секторо в Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Косово, Черна гора
 3. Икономически анализ на селското стопанство
 4. Образът на предприемача в България
 5. Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2012)
 6. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 7. Преглед на мястото на България в международните класации 2012
 8. Изследване на средната класа в България
 9. Алтернативен бюджет на ИПИ
 10. Основи на икономиката и бизнеса по Марк Сванепул
 11. Проект GIFTED: Изготвяне на новаторски модел за финансиране на образованието и обучението в Европа
 12. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 13. Клуб на студентите към ИПИ
 14. Икономическата свобода в България
 15. Индекс право на собственост
 16. Летен семинар за младежи
 17. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2012

 1. Регионални профили: показатели за развитие 2012
 2. Икономически анализ на селското стопанство
 3. Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)
 4. Неутралните опаковки: привидно добри намерения ще имат негативни непреднамерени последици
 5. Либерализацията на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България
 6. Заетост по време на криза: политика за нови работни места
 7. Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България
 8. Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за България
 9. Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и потенциални ефекти върху България
 10. „(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”
 11. Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011)
 12. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 13. Оценка на ефектите от проекта за АЕЦ Белене
 14. Преглед на мястото на България в международните класации 2012
 15. Алтернативен бюджет на ИПИ
 16. Проект GIFTED: Изготвяне на новаторски модел за финансиране на образованието и обучението в Европа
 17. Честване на 100 годишнина от рождението на Милтън Фридмън
 18. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 19. Клуб на студентите към ИПИ
 20. Икономическата свобода в България
 21. Индекс право на собственост
 22. Летен семинар за младежи
 23. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2011

 1. По-добро управление в България
 2. Повишаване на осведомеността за ефектите от регулациите с фокус върху отражението върху държавния бюджет
 3. Изготвяне на методология за изследване на регионалното развитие
 4. Клуб на студентите към ИПИ
 5. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 6. Кампания "Разходите на българската държава"
 7. Преглед на мястото на България в международните класации
 8. Оценка на ефектите от проекта за АЕЦ Белене
 9. Независим съвет за пенсионна реформа в България
 10. Икономическата свобода в България
 11. Успехите и провалите на българската администрация (1998 - 2009)
 12. Индекс на права на собственост
 13. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 14. Клуб на икономическите журналисти
 15. Оценка на политиката на правителството относно приватизацията
 16. Летен семинар за младежи
 17. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2010  

 1. Осигуряване включването на гражданите във формулиране на публичните политики чрез увеличаване на капацитета на НПО и засилване на процеса на консултации
 2. Клуб на студентите към ИПИ
 3. България в международните индекси
 4. Кампания "Разходите на българската държава"
 5. Преглед на първата година на правителството и политиката му в областта на приватизацията
 6. Обучение по оценка на въздействието
 7. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 8. Изследователска инфраструктура в България - анализ и изследване на потенциала
 9. Преглед на стопанската политика
 10. Успехите и провалите на българската администрация (1998 - 2007)
 11. Месечен Бюлетин за ниски данъци
 12. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 13. Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации
 14. Индекс на икономическата свобода по света и в България
 15. Индекс на права на собственост
 16. Пенсионна реформа в България
 17. Финансови системи, ефективност и стимулиране на устойчив растеж

 

2009  

 1. България в международните индекси и каква е добрата политика за просперитет и свобода
 2. Мерки за подобряване на бизнес средата в България
 3. Клуб на студентите към ИПИ
 4. Субсидиите в България
 5. Развитие на способности за извършване на оценка на въздействието на законодателство и политики
 6. Подобряване на капацитета за оценка на въздействието в подготовката на позиции при участие в процеса на вземане на решения в ЕС
 7. Анализ на въздействието на регламентите - средство за по-добро управление в България
 8. Преглед на стопанската политика
 9. Месечен Бюлетин за ниски данъци
 10. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 11. Седмична рубрика на ИПИ "Видимото и невидимото" във вестник Дневник
 12. Месечна рубрика във вестник Куриер Италия България
 13. Седмична рубрика във вестник Пари
 14. Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации
 15. Усъвършенстване на нормативната уредба за оптимизиране на практиките на консултативните съвети
 16. Индекс на икономическата свобода по света и в България
 17. Индекс на права на собственост
 18. Пенсионна реформа в България
 19. Финансови системи, ефективност и стимулиране на устойчив растеж

 

2008

 1. Развитие на способности за извършване на оценка на въздействието на законодателство и политики
 2. Усъвършенстване на нормативната уредба за оптимизиране на практиките на консултативните съвети
 3. Подобряване на капацитета за оценка на въздействието в подготовката на позиции при участие в процеса на вземане на решения в ЕС
 4. Успехите и провалите на българската администрация (1998 - 2007)
 5. Анализ на въздействието на регламентите - средство за по-добро управление в България
 6. Какъв е оптималният размер на правителството?
 7. Изследване на допълнителните харчове на българските правителства (2000 - 2008)
 8. Изготвяне на предложения за промени в системата на обществения транспорт
 9. Анализ на дейността на държавните пенсионни фондове по света и практически отражения за България
 10. Конкуренция в спортния тотализатор - необходимост, ефекти, препоръки
 11. Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху развитието на пощенския сектор
 12. Реформите от Централна и Източна Европа - пример за положителните ефекти от идеите за свободен пазар
 13. Mониторинг на ефективността на работа на общинските администрации
 14. Финансови системи, ефективност и стимулиране на устойчив растеж
 15. Анализ на бюджетните средства за средно образование и резултатите на учениците
 16. Сравнителен анализ на състоянието на реформата в областта на средното образование в България със страните-членки на Европейския съюз и предложение за реформи
 17. Изследване на ефектите от проектите в последните 10 години, носочени към интеграция на ромското население в България
 18. Развитие на инвестиционната среда и климат в България през 2007 г. в сектор „Транспорт”
 19. Развитие на инвестиционната среда и климат в България през 2007 г. в сектор „Инфраструктура”
 20. Развитие на инвестиционната среда и климат в България през 2007 г. в сектор „Енергетика”
 21. Прогноза на строителния пазар
 22. Преглед на стопанската политика
 23. Месечен Бюлетин за ниски данъци
 24. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 25. Седмична рубрика на ИПИ "Видимото и невидимото" във вестник Дневник
 26. Седмична рубрика във вестник Класа
 27. Седмична рубрика във вестник София Ехо
 28. Месечна рубрика в списание Мениджър
 29. Месечна рубрика в списание БМ

 

2007

 1. Кампания за намаляване на социалните осигуровки и въвеждане на 10% плосък данък
 2. Анализ на въздействието на проект на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 3. Анализ на въздействието на проекта на Закон за промяна на Закона за достъп до обществена информация
 4. Анализ на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 5. Анализ на въздействието на проекта на Закон за електронно управление
 6. Реформа на системата за обществени поръчки
 7. Институционална хармонизация на страните от ОНД с ЕС
 8. Повишаване на ефективността на публичната администрация
 9. Провеждане на обучителни курсове за представители на държавната администрация за извършване на анализ на въздействието
 10. Седмичен бюлетин Преглед на стопанската политика
 11. Месечен Бюлетин за ниски данъци
 12. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 13. Седмична рубрика на ИПИ "Видимото и невидимото" във вестник Дневник
 14. Седмична рубрика във вестник Класа
 15. Месечна рубрика в списание Мениджър
 16. Месечна рубрика в списание БМ
 17. Седмична рубрика във вестник София Ехо
 18. Процедурата за издаване на строителните разрешения: подобрена, прозрачна и в Интернет
 19. Повишаване на ефективността на публичната администрация
 20. Представяне на Индекса на икономическа свобода
 21. Прогноза на строителния пазар
 22. Анализ на ефектите за бюджета от ваучерите за храна
 23. Анализ на инфлацията в България – динамика, политики за реакция и намаление
 24. Секторни анализи в отрасли инфраструктура, транспорт и енергетика
 25. Анализ на ефектите за бюджета от образованието на ромите в България
 26. Анализ за наличието/липсата на дискриминация при ценообразуването на водата за питейни нужди в Сливен
 27. Анализ на ефектите за икономиката от предлаганите реформи в образованието

 

2006

 1. Изследване на международната практика и предложения за реформа на съдебното производство в България
 2. Анализ на разходите и ползите от въвеждането на забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи
 3. Анализ на въздействието на Закона за електронното управление върху бизнеса
 4. Оценка на ползи-разходи от предложените изменения в Законопроекта за изменение и допълнение на закона за регионалното развитие
 5. Програма за по-добро регулиране
 6. Оценка на фискалните и икономически ефекти от дейността на предприятие
 7. Реформа на системата за обществени поръчки
 8. Планиране на местното икономическо развитие на община Самоков
 9. Изследване на социалното измерение в България
 10. Държавен вестник в България: Достъпен в Интернет и безплатен
 11. Процедурата за издаване на строителните разрешения: подобрена, прозрачна и в Интернет
 12. Анализ и прогноза на строителния пазар в България за периода 2005 – 2007
 13. Прогноза за строителния пазар за периода 2006 – 2012
 14. Институционална хармонизация на страните от ОНД с ЕС
 15. Повишаване на ефективността на публичната администрация
 16. Интегриран план за развитие на българската публична администрация
 17. Изследване на счетоводната практика, приватизационен процес и ефекти от присъединяването към ЕС в хранително-вкусова промишленост
 18. Провеждане на обучителни курсове за представители на държавната администрация
 19. Проучване на пазара на недвижими имоти в България и международни сравнения за периода 2001 – 2006,
 20. Седмичен бюлетин Преглед на стопанската политика
 21. Месечен Бюлетин за ниски данъци
 22. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 23. Седмична рубрика на ИПИ "Видимото и невидимото" във вестник Дневник
 24. Индекс на икономическата свобода по света и в България
 25. Рубрика на ИПИ във вестник Дневник “Свободните пазарни решения: Примерът на малките страни”

 

2005

 1. Изследване за България на състоянието на банковия сектор по поръчка на ЕБВР
 2. Анализ на дейността на предприятие от хранително-вкусовата промишленост в България
 3. Интегриран план за развитие на българската публична администрация
 4. Изследване на развитието на строителството на ваканционни жилища по Черноморието
 5. Индекс на икономическата свобода по света и в България
 6. Изготвяне на анализ на ползите и разходите от проектозакона за “Частно изпълнение в България”
 7. Изследване на развитието и състоянието на малките и средни предприятия в България в последните 5 години
 8. Изготвяне на Интернет страница и анализи на тема Анализ на разходите и ползите от прилагането на регламентите (www.ria-studes.net)
 9. Устойчивост и развитие на Смолянски регион
 10. Изследване на стимулите, особеностите и стратегиите на фирмите, работещи в "сянка"
 11. Изследване на информационното общество в България

 

2004

 1. Изследване на стимулите и ефектите от миграция за България
 2. Изследване на работното време в България
 3. Изследване на стимулите, особеностите и стратегиите на фирмите, работещи в "сянка"
 4. Анализ на съществуващата нормативна база за предсрочно изтегляне на банкови депозити
 5. Изследване на информационното общество в България
 6. Устойчивост и развитие на Смолянски регион
 7. Оценки на ефектите за България от прилагането на директивата върху спестяванията на ЕС
 8. Изследване на развитието на жилищното строителство в София
 9. Анализ на ефектите от регулациите, подобряване на прозрачността и отчетността в Киргизката република
 10. Преглед на държавната политика към хората с увреждания: 2003 година
 11. Преглед на икономическата ситуация в България и прогноза за развитие