"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 23.12.2014

Само допреди няколко дни беше немислимо пари от личните пенсионни сметки да бъдат трансферирани към НОИ по какъвто и да е начин. На управляващите им трябваше точно една работна седмица да изменят законодателството по такъв начин, че да отворят подобна възможност. Обществото се подлъга по детайлите – еднократен ли ще е изборът, автоматично ли ще се прехвърлят парите от 2-рия стълб към НОИ, какви са недостатъците на процедурата по приемането им и прочие. Тези детайли, макар и да са важни, бледнеят пред голямата новина – вече е въможно пари от личните пенсионни сметки да потънат в НОИ.

Малка коледна икономическа статия

Красен Станчев / 23.12.2014
Във всички култури традициите и ритуалите от типа на коледните или новогодишните помагат на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро. Едно от нещата, които им пречи да го постигнат, са институциите и правителствата, които те създават с вяра, че могат да ги управляват. Поне това показва историята.

Затвор за укриване на осигуровки и Конституцията

Десислава Николова, Петър Ганев / 23.12.2014
Конституцията припознава като неотменимо правото на труд и трудовото възнаграждение, като всичко друго е второстепенно – дали има договор, дали са платени осигуровки и т.н. В този смисъл, не може полагането на труд да води до лишаване от свобода – смисълът на полагането на труд не е в осигуряването и това е както интуитивно вярно, така и припознато в конституцията ни.

Системата на здравеопазване в България в числа и графики

Мария Неева* / 23.12.2014
Представените данни отново илюстрират нуждата от спешна реформа в системата на здравеопазване в България, като проблемите не са толкова сериозни откъм ресурна обезпеченост, а по-скоро по отношение на оптимизацията на наличните ресурси. Важно е да се помисли и за формите и начина на финансиране на системата, като примери могат да се вземат от редица европейски държави.