Анализи ISSN 1313 - 0544

Бизнес без препятствия

13.06.2016

Печалба, клиенти, пазари, иновации са теми, които вълнуват всеки стартиращ предприемач.

Но още в самото начало има препятствия, които нямат нищо общо с предприемаческата идея. Това са процедурите за започване на бизнес, които българската администрация е подготвила.

В последните години имаше промени в процедурите за регистрация на фирма, които намалиха значително бюрокрацията и загубеното време. Все още, обаче, сме далеч от най-добрите възможни практики.

 

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията ни са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.

 

Ние вярваме, че предприемачът е откривател и производител на възможности. За да прави това, той няма нужда от допълнителни пречки, поставяни от администрацията.

 

Започване на бизнес

  • Регистрацията на ООД трябва да става само онлайн в рамките на един ден
  • Изискването за внасяне на минимален капитал от 2 лв. в банка трябва да отпадне
  • Служебен обмен на документи при регистрация по ДДС
  • Намаление на дните за регистрация по ДДС от 14 на 7 дни
  • Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50,000 лв. на 200,000 лв.
  • Подобряване на процедурата при регистрация по ДДС – публикуване на базов списък с документи, които се изискват от НАП

 

Развитие на бизнес

  • Използване на електронни фактури от администрацията
  • Премахване на незаконните лицензи в общините
  • Въвеждане на задължителна оценка на въздействието при създаването на нормативни актове
  • Консолидираните текстове на законите трябва да са достъпни в Интернет, безплатно и да имат правна сила (реформа на Държавен вестник)

 

Целта на кампанията е да привлече внимание към тези проблеми, да аргументира необходимостта от промяна, да покаже добрите практики и очаквани ефекти и да се постигнат предложените реформи.

 


Анализи

Данък върху добавената стойност в България - ползи, задължения и облекчаване на процедурите

26.02.2016

Данъкът върху добавената стойност е най-големият приходоизточник в консолидирания бюджет. Въпреки че налогът е потребителски, той се администрира и внася от бизнеса. Предвид важността му за публичните финанси и допълнителните разходи, които вменява на частния сектор трябва да се полагат постоянни усилия за подобряването на ефикасност на облагането с ДДС.

Целият анализ можете да прочете тук.


Защо българите все още плащат за достъп до законите си

24.07.2015

 

През юли 2008 г. броевете на Държавен вестник (ДВ) започнаха да се публикуват в Интернет след продължителна кампания за реформа от няколко неправителствени организации, включително ИПИ. Това бе добра стъпка за подобряване на достъпа до информацията за законодателните промени у нас. Реформата, обаче, е изключително половинчата, защото все още няма официален източник на консолидираните текстове на нормативните актове, който да е с правна сила и свободно да се ползва от гражданите, бизнеса и администрацията.

 

Целият анализ можете да прочете тук.

 

16 неправителствени организации с призив за реформа на достъпа на гражданите до законите ни, октомври 2015 

Кампания „Бизнес без препятствия” / Материали и публикации

 

 

За повече информация:

Калоян Стайков, икономист (02/952 62 66, kaloyan@ime.bg)