КАМПАНИЯ "ПО ПРАВИЛАТА"

Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България


Документите са изготвени в рамките на проект на ИПИ „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България”. Проектът на ИПИ е подкрепен от PMI IMPACT[1], световна инициатива за предоставяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.


В периода 2017-2019 г. екипът на Институт за пазарна икономика (ИПИ) изследва различни правни и икономически аспекти на незаконната търговия с тютюневи изделия в България. Инициативата на ИПИ под мотото „По правилата” има за цел да проучи възможностите за подобряване на водените политики и преодоляване на онези институционални слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната.

 

 

 

 

За контакти:

02/952 62 66, 952 35 03

Весела Добринова, vessela@ime.bg

Петър Ганев, ganev@ime.bg[1] PMI Impact (www.pmi-impact.com) e световна инициатива на Philip Morris International (PMI). При осъществяването на изследването си, Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е напълно независим от PMI. Гледните точки и мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в този документ, са изцяло на ИПИ и не отразяват непременно позицията на PMI.