Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Анатомия на кризата

09.12.2015
Оцени тази статия:

Книгата е достъпна в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

Автори: Асенка Христова, Атанас Георгиев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петър Ганев, Явор Алексиев

Научен редактор: Калина Хаджинеделчева

Съставители: Петър Ганев, Светла Костадинова

- съдържание на книгата -

Година на издаване: 2015 г.

Корица: мека

Брой страници: 179

Формат 60 х 90/16

Първо издание

Печатница „Симолини–94“ – София

ISBN 978-954-8624-45-9

 

 

 

 

 

Адрес на ИПИ:

бул. Патриарх Евтимий 10, ет.2

1142 София

Тел: 02 952 62 66, 02 952 35 03