Правна програма: Становища

  • Становище на ИПИ по Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на правосъдието, 28 юли 2021
  • Становище на ИПИ относно проекта на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) – бележки и препоръки, 26 февруари 2021
  • Въпроси от ИПИ към кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите – Стефан Петров, 26 февруари 2021 (заб.Отговорите към ИПИ могат да бъдат прочетени на сайта на Defakto.bg – публикация от 13 март 2021)
  • Позиция относно опита за подмяна на конституционния дебат, 21 август 2020
  • Становище на ИПИ и неправителствени организации относно Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, 11 август 2020 г.
  • Становище на ИПИ до 44-о Народно събрание на Република България, Министерски съвет и посланиците на държавите-членки на ЕС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1.07.2020 г., 10 юли 2020

Свързани публикации.