Полезни четива от ИПИ за новите министри

 

 

1. Общи препоръки – 70 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО В БЪЛГАРИЯ


2. Да се премахнат земеделските субсидии от бюджета – СУБСИДИИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ОЩЕТЯВАТ РОДНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


3. Съкращаване на разходи и програми – програми, които могат да бъдат изцяло премахнати (принципно, а не поради кризата) или поне да бъдат спрени до момента, в който се прецени, че има повече яснота за бъдещето – тук


4. Да се съкрати администрацията значително – Необходими промени в общата администрацията


5. Да се закрие Българската банка за развитие – 10 ФАКТА ЗА НЕНУЖНАТА БАНКА и НАСЪРЧАВА ИЛИ ПРЕЧИ ДЪРЖАВАТА КАТО СЕ НАМЕСВА НА ПАЗАРА НА КРЕДИТИ?


6. Да се опрости средата за правене на бизнес – тук

 

7. Да се намалят осигуровките веднага – СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПО СВЕТА


8. Да се премахнат минималните осигурителни прагове – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ПРОМЯНАТА НА МИНИМАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАГОВЕ ПРЕЗ 2009 Г.


9. Либерализиране на пощенския пазар веднага – ПЪЛНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПОЩЕНСКИЯ ПАЗАР И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЩЕНСКИЯ СЕКТОР


10. Дерегулиране на свободните професии – тук


11. Премахване на минималната работна заплата  – МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗАЩИТАВАТ МОНОПОЛИТЕ

 

12. Въвеждане на оценка на въздействието на нормативните актове – КОЛКО НИ СТРУВАТ НОВИТЕ РЕГУЛАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ?


 


Свързани публикации.