(Не)видимите държавни разходи

Всички функции на съвременната държава се осъществяват с помощта на държавното преразпределение – държавата събира данъци и неданъчни приходи от бизнеса и гражданите, като с тях финансира своите разходи.

Всички държавни разходи, които се финансират с данъци и неданъчни приходи, обаче, имат алтернативна цена – колкото са по-високи те, толкова и тази цена е по-голяма. Алтернативната цена произтича от пропуснатите възможности за частни инвестиции и потребление, които щяха да бъдат факт, ако тези средства не бяха иззети от държавата.

Колкото по-големи са разходите на държавата, толкова по-висок е рискът тези разходи да „изтласкат” частната икономическа дейност. В същото време, държавните разходи традиционно се характеризират с по-висока степен на пилеене, неефективност и открити злоупотреби заради присъщия им характер, а именно – липсата на частен интерес.

Предвид това, Институтът за пазарна икономика започва публична кампания с цел намаляване на прахосването на обществен ресурс. Ще се фокусираме не само върху бюджетите на държавните органи, но и върху някои от традиционните канали за източване и пилеене на обществени средства – държавните предприятия, общинските дружества и обществените поръчки.

Целите на инициативата са да:

  1. Представяме в обобщен и разбираем вид наличната информация за държавните разходи;
  2. Изготвяме икономически анализи на тези разходи, тяхната целесъобразност и ефективност;
  3. Привличаме обществено внимание към основните проблеми при управлението на собствеността и паричните потоци от и към държавната хазна и държавните компании;
  4. Изобличаваме злоупотребите с обществен ресурс;
  5. Създаваме обществена нетърпимост към пилеенето, отклоняването и кражбата на обществени средства;
  6. Намаляваме неефективността и пилеенето на обществени средства посредством упражняване на натиск върху тези, които взимат решения (участие в работни групи и експертни срещи, изготвяне на становища до публични институции, медийни участия и коментари).

 

Последни публикации и анализи на ИПИ по темата:

 

 

 

За повече информация: Петя Георгиева, икономист – тел. 02 952 62 66