Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Финансовият резултат на държавните компании се влошава рязко през 2014

Автор: Наталия Николаева, Петър Буюклиев / 08.05.2015
Оцени тази статия:

Този месец държавните предприятия публикуваха годишните си финансови отчети за 2014 година. В тази връзка решихме да направим преглед на финансовото им състояние и по-конкретно на нетния финансов резултат и задлъжнялостта им. Анализираните данни включват държавните предприятия, за които има публикувана информация, без болниците.

Финансов резултат

Общо за всички 152 разглеждани държавни предприятия (с държавно участие над 50%) финансовият резултат се влошава  рязко през 2014 г. спрямо година по-рано. Докато за 2013 г. те отчитат 496 млн. лв. печалба след данъчно облагане, то през 2014 г. съвкупният резултат на същите предприятия вече е над 243 млн.лв. загуба. Т.е. само за една година финансовият резултат на държавните предприятия се влошава със 739 млн. лева. Основният виновник за това е НЕК, при който загубата набъбва над 4 пъти само за една година (виж таблица 2).

Освен че съвкупният финансов резултат се влошава драстично през 2014 г., прави впечатление и че броят на губещите предприятия също нараства през миналата година. Докато през 2013 г. от 152-те разглеждани предприятия 105 са били на загуба, 5 - с нулев финансов резултат и 42 – на загуба, то през 2014 г. предприятията на печалба намаляват на 93, тези с нулев резултат вече са 2, а губещите нарастват до 5.

Таблица 1: Десетте най-печеливши държавни предприятия за 2014 г., печалба след облагане с данъци, 2013 и 2014, хил.лв.

Държавно предприятие

Печалба, 2013

Печалба, 2014

"БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД

396 918

266 051

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

42 102

78 392

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

85 095

75 690

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

35 142

23 903

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

- 4 661

19 633

"Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД - гр. София

4220

7 849

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД

62 164

7 151

"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД

4 361

6 397

"БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД

11 310

6 016

"КИНТЕКС" ЕАД

1 821

5 465

 

Таблица 2: Десетте най-губещи държавни предприятия за 2014 г., загуба за 2013 и 2014, хил.лв.

Държавно предприятие

Загуба, 2013

Загуба, 2014

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

- 137 230

-586 509

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

5 302

-35 021

"БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

3 815

-20 624

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

-19 594

-18 304

"ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" (ГУСВ) ЕАД

-16047

-15268

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

14 441

-15 180

"ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

-601

-13 135

"СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД

-1 643

-7 038

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД

-261

-6 658

"ВиК" ЕООД - гр. Добрич

-6185

-6584

 

Най-голяма нетна печалба за 2013 и 2014 има БЕХ, като тя намалява с 33% през последната година. В топ 10 са най-вече енергийни и инфраструктурни компании. Най-губещата и с огромна разлика пред останалите губещи държавни предприятия е НЕК, която отчита загуба от почти 600 милиона лева за 2014 г. и ръст на загубата повече от четири пъти спрямо 2013 г. Три от десетте най-губещи предприятия през 2014 г. са осъществили солидна печалба през 2013-та година – ТЕЦ „Марица Изток 2”, „БДЖ – Товарни превози” и ДП „Пристанищна инфраструктура”.

 

Дългосрочни задължения

Три компании имат дългосрочни задължения над 1 млрд. лв. към края на 2014 г. Това са НКЖИ с близо 2 млрд. лв., НЕК и БЕХ. Дългосрочни задължения за над 100 млн.лв. имат и редица държавни компании от енергийния сектор – АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, Булгартрансгаз. Прави впечатление и фактът, че дългосрочните задължения на повечето от тези компании представляват повече от половината от общата сума на задълженията им. Това важи и за по-голямата част от останалите държавни предприятия. В сравнение с 2013 г. се увеличават дългосрочните задължения и на трите най-задлъжнели компании. Особено голямо увеличение на дългосрочните задължения има при „Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) – от 11 млн. лв. на 252 млн.лв. Общо сумата на дългосрочните задължения на разглежданите компании се увеличава от 5,4 млрд.лв. на 6,7 млрд.лв.

Таблица 3: Държавни предприятия с най-големи дългосрочни задължения към края на 2014 г., хил. лв.

 

Държавна компания

Общо задължения

Дългосрочни задължения

Дългосрочни задължения като % от всички задължения

НКЖИ

2 098 359

1 991 124

94,89%

НЕК

3 479 836

1 420 429

40,82%

БЕХ

1 197 250

1 163 250

97,16%

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

701 102

489 801

69,86%

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

777 321

295 649

38,03%

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

359 371

252 405

70,24%

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

172 093

161 624

93,92%

 

Сред компаниите с нулева стойност на дългосрочните задължения се нареждат такива от различни сектори – Българска нефтена компания, Държавна консолидационна компания, Мини Марица Изток ЕАД, Еко Антрацит ЕАД, някои летища – Пловдив и Стара Загора, земеделски предприятия – Напоителни системи,  Сортови семена – ЕЛИТ, Рибни ресурси, предприятия към Министерство на културата – Алианс, Аудиовидео ОРФЕЙ, Музика ЕООД и др.

По отношение на общата сума на задълженията на първо място е НЕК с 3,5 млрд. лв. (3,1 млрд. лв. за 2013 г.), следвана от НКЖИ с 2,1 млрд. лв. (1,4 млрд.лв. за 2013 г.) В тази група попада и Българска банка за развитие със задължения за 1,2 млрд. лв. (1,1 млрд. лв. за 2013 г.). На четвърто място е БЕХ с почти 1,2 млрд. лв. (1,1 млрд.лв. предходната година). Компаниите със задължения между 100 млн. лв. и 1 млрд. лв. са показани на следващата таблица:

 

Таблица 4: Задължения на държавните предприятия към края на 2014, хил.лв.

 

ДЪРЖАВНИ КОМПАНИИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

777 321

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

701 102

ХОЛДИНГ БДЖ

441 134

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД

367 196

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР" ЕАД

359 371

"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

335 907

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

172 093

ДП "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

164 433

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

154 757

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

147 984

"ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ
ЗАВОДИ" ЕАД

147 630

"БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

115 900

"ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ-ФЛАГ" ЕАД (ФЛАГ)

114 869

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

113 956

 

Сред държавните компании с най-малко задължения са: Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки, Българска нефтена компания, Пристанищен комплекс Лом, Пристанище Видин, ДКЦ Здраве 2000, ДКЦ Свети Георги, Аудиовидео Орфей.

Едно бързо сравнение с данните от 2013 г. показва същата картина на общата задлъжнялост – с над 1 млрд. лв. задължения са отново същите четири компании. И при четирите се увеличава сумата на задълженията. Сред останалите компании с дълг над 100 млн.лв. не се наблюдават значителни промени през 2014 г. спрямо предходната година. Слабо нарастват задълженията на ТЕЦ Марица Изток 2, Булгаргаз, Булгартрансгаз, ДП Радиоактивни отпадъци, Летище София, ДП Пристанищна инфраструктура, Вазовски машиностроителни заводи, Електроенергиен системен оператор и Български пощи ЕАД. При останалите се наблюдава незначително намаление.

 

 

Авторите са стажанти в ИПИ.