Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко актуален е Законът за съдебната власт

Автор: ИПИ / 10.06.2016
Оцени тази статия:

Приемането на промените в Закона за съдебната власт в началото на 2016 г. беше окачествено като изключително важна стъпка от привържениците на плавни, плахи и половинчати реформи. Независимо дали ни харесва или има все още големи недостатъци, важно е всеки, който търси информация за последния вариант на закона, да има достъп до наистина актуалния текст.

Направихме бърз преглед на интернет страниците на няколко основни съдебни органа и ето какво установихме.

  • От десет проверени сайта, само на два има на разположение последният пълен вариант на Закона за съдебната власт – на страниците на Висшия съдебен съвет и Националния институт по правосъдие;
  • С предпоследна версия на закона, вече два месеца след обнародване на последните изменения, са страниците на Върховния конституционен съд и Прокуратурата;
  • С абсолютно остарели версии на закона са страниците на Министерството на правосъдието, Върховния административен съд, Административен съд – София град и Софийски апелативен съд.

 

Няколко извода:

  • Законите явно не се правят за гражданите и фирмите и затова очевидно няма усещането, че трябва да се актуализират техните текстове на страниците на съответните органи;
  • Дори и някой в тези съдилища да се е сетил, че би било добре да има поне връзка към актуални консолидирани текстове на нормативни актове, то единственото, което може да направи, е да постави линк към някоя от частните правно-информационни системи, които ежедневно актуализират базата си данни и предоставят достъп срещу заплащане, което поне донякъде гарантира актуалност на законодателството.

 

Причината отчасти за това положение е фактът, че държавата не предоставя достъп до актуалния пълен текст на нормативните актове, които постоянно приема. В Държавен вестник се публикуват единствено членовете, в които се прави промяна, но това е всичко, до което имаме достъп официално.

Повече по темата за абсолютно необходимата реформа на държавен вестник можете да се прочете тук: http://ime.bg/bg/articles/zashto-bylgarite-vse-oshte-plashtat-za-dostyp-do-zakonite-si/ . Ето препоръките за промяна:

  • Редакция „Държавен вестник” на Народното събрание (или друга административна структура) да започне да публикува пълните текстове на нормативните актове;
  • Достъпът да е безплатен за всички – администрация, граждани, компании;
  • Достъпът да е онлайн;
  • Електронните текстове да имат правна сила.

 

Актуалност на текста на Закона за съдебната власт[1]

 

Линк

Дата на качената версия

Министерство на правосъдие

https://www.mjs.bg/17/

бр. 17 от 21.02.2013 г.

Висш съдебен съвет

http://www.vss.justice.bg/page/view/1267

бр. 28 от 8.04.2016 г.

Върховен касационен съд

www.vks.bg/vks_p04_06.htm#Глава първа

бр. 14 от 20.02.2015 г.

Върховен административен съд

http://www.sac.government.bg/pages/bg/ZSV

бр. 103 от 29.12.2009 г.

Прокуратура на РБ

http://www.prb.bg/bg/opvratsa/informaciya-za-grazhdani/normativni-aktove/

бр. 14 от 20.02.2015 г.

Национален институт на правосъдието

http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=1793

бр. 28 от 8.04.2016 г.

Административен съд – София град

http://www.admincourtsofia.bg/НОРМАТИВНАУРЕДБА/Законзасъдебнатавласт.aspx

бр.52 от 14.06.2013 г.

Софийски апелативен съд

http://sofiaac.court-bg.org/index.php?im=3

бр.109 от 23.12.2008 г.

Софийски градски съд

Има линк към частна платена правно-информационна система

Софийски районен съд

НЕ

НЕ

Източник: ИПИ на база интернет страниците на съответните институции

 

 

Статията е част от кампанията на ИПИ "Бизнес без препятствия"

[1] Закон за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2009 г., бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 102 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2009 г.; доп., бр. 59 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2011 г.; изм., бр. 23от 2011 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2011 г., бр. 45 от 2011 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 82 от 2011 г.; бр. 93 от 2011 г. - Решение № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6 от 2011 г.; изм., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 81 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 30от 2013 г.; доп., бр. 52 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 21от 2014 г.; изм., бр. 53 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 28 от 08.04.2016 г.)