Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как държавата плаща за достъп до информацията, която произвежда

Автор: ИПИ / 15.01.2016
Оцени тази статия:

Може и да ви звучи невероятно, но в България все още гражданите и фирмите трябва да плащат за достъп до нормативни актове, ако искат, поне малко, да са сигурни, че наистина четат актуализирана версия. Това, според наши експертни и силно консервативни оценки, струва на частния сектор минимум 5 млн. лева годишно, но е вероятно цената да е много по-висока.

Нещо повече - големият клиент на частните правно-информационни системи, които предоставят достъп до актуалните пълни текстове на законите у нас, е държавата.

По-долу представяме леко фрапиращ случай от последните месеци, за да покажем абсурдността на ситуацията, ако все още се съмнявате в това.

През август 2015 г. Министерският съвет кани поотделно три фирми за осигуряване на абонаментен достъп до правно-информационните им системи. Обобщените данни са представени по-долу в таблицата.

Впечатление правят следните факти:

 • МС ще плаща за три отделни системи;
 • МС ще плаща за три отделни системи в следващите 2 години;
 • МС ще плаща за три отделни системи в следващите 2 години, които имат припокриване на голяма част от услугите, които предоставят;
 • МС ще плаща за някои справочни услуги, които представляват достъп до информация, произвеждана от обществения сектор – съдебната система, търговския регистър, агенцията за обществени поръчки, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите и др.

Най-вероятно, причините за това са:

 • Осигуряване на гарантиран достъп до актуалното законодателство (диверсифирицане) – ако има само един достъп и той по някакви причини бъде прекъснат, това да не води до спиране на работата на МС;

Това нямаше да се налага, ако самата държава поддържаше достъп до актуалното законодателство и го предоставяше на всички онлайн и безплатно.

 • Осигуряване на достъп до справки по данни, осигурявани от различни институции;

Това нямаше да се налага, ако държавните структури публикуват и организират информацията за дейността си по такъв начин, че всеки да може да си прави справки онлайн и безплатно.

 

Достъп до правно–информационни системи на Администрацията на МС

 

Лакорда

Сиела

Апис

Срок на абонамента

03/08/2015 – 03/08/2017

03/08/2015 – 03/08/2017

03/08/2015 – 03/08/2017

Прогнозна стойност без ДДС

30 000 лв.

18 000 лв.

41 281,20 лв.

Крайна стойност без ДДС

29 900 лв.

17 850 лв.

30 570 лв.

Източник: ИПИ на база данни от Администрацията на МС (http://customerprofile.government.bg/)

 

Очевидните препоръки за реформа са:

1. За държавен вестник:

 • Редакция „Държавен вестник” на Народното събрание (или друга административна структура) да започне да публикува пълните текстове на нормативните актове;
 • Достъпът да е безплатен за всички – администрация, граждани, компании;
 • Достъпът да е онлайн;
 • Електронните текстове да имат правна сила;

2. За информацията от държавните органи:

 • Публикуване на всички данни и информация от дейността им в отворен и уеднаквен формат, така че да се ползват лесно от всички заинтересовани страни.

 

Справка за видовете информация, която трите компании ще предоставят на МС

Лакорда

Сиела

Апис

Правен интелект

 • Анотирани нормативни актове
 • Бюлетин Лакорда
 • Право на Европейския съюз
 • Българско право
 • Съдебна практика
 • Процедури и формуляри
 • Международна практика
 • Европейски процедури
 • Капитал
 • Acts in English
 • Правен наблюдател

Бизнес интелект

 • Бизнес регистър
 • Бизнес регистър на английски
 • Маркет лидер
 • Бизнес скан
 • Бизнес чарт
 • Обществени поръчки
 • Сиела Норми
 • Сиела Процедури
 • Сиела Счетоводство
 • Сиела Евросчетоводител
 • Сиела Митница
 • Сиела Инфо
 • Сиела Law
 • Сиела Евро
 • Сиела Строител
 • Сиела Енергетика
 • Сиела Нет

АПИС 7 – мрежова инсталация

 • Право
 • Евро Право
 • Процедури
 • Практика
 • Софита Law
 • Финанси
 • Евро Финанси
 • Време
 • Глобус
 • Конструкции
 • Регистър плюс
 • Кантора

WEB системи АПИС - интернет достъп

 • WEB системи АПИС
 • WEB АПИС ПРАВО
 • WEB АПИС ПРОЦЕДУРИ
 • WEB АПИС ПРАКТИКА
 • WEB АПИС ФИНАНСИ
 • Mobile АПИС ПРАВО

Източник: ИПИ на база данни от Администрацията на МС (http://customerprofile.government.bg/)

 

Статията е част от кампанията на ИПИ "Бизнес без препятствия"