"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 24.09.2010

За първи път имаме на разположение проектобюджета за следващата година два месеца преди крайния срок за гласуване. Тепърва ще се водят дискусии, които се надяваме да са на базата на аргументи, очаквани ефекти и необходими средства. Ако трябва да посочим трите най-важни неща от прегледа на проекта, то това са: Запазват се ставките на преките данъци; Липсва дори една по-конкретно разписана реформа; Има ясна заявка за нов дълг и дефицит.

Холандското чудо – кратък преглед на холандската здравната система**

Павлин Лазаров* / 24.09.2010
Здравната система е крайъгълен камък в социалната политика на всяка една държава. От нея пряко зависи физическото и психическо благосъстояние на отделния индивид. Типично за всяка една такава система е, че й предстои реформиране, т.е. тя не отговаря на променящите се условия на средата и на нуждите на гражданите. За това как се прави успешна промяна могат да бъдат попитани холандците.

Страшилището „конфликт на интереси”*

Ричард Ран** / 24.09.2010
Коя е най-корумпиращата институция в едно общество? Простият отговор е правителството, защото то контролира и разпределя повече пари към повече хора и институции, от която и да е друга единица и има властта да принуждава, наказва или възнаграждава, като по този начин възпрепятства развитието на частния бизнес.

ИПИ организира три семинара за студенти

24.09.2010
След успешно проведените семинари продължаваме със следващия цикъл по актуални теми. Вече можете да се запишете за участие за следните семинари. Участниците във всички семинари ще получат удостоверение.