ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – ФИСКАЛНА ПРОГРАМА

През 2011 г. се предвижда ръст на приходите с над 1 млрд. лв. и запазване на разходите спрямо 2010 г., което автоматично води до дефицит от порядъка на 2 млрд. лв.

Ръстът на приходите е почти изцяло зависим от развитието на икономиката ни, тоест от по-високи приходи от косвени данъци и данък печалба. Ако тези положително очаквания за икономиката ни не се оправдаят, то бюджетът ще бъде изправен пред нови проблеми.

Разходите не само се запазват на нивата от 2010 г., но и начинът на тяхното разходване остава същият, тоест не се предвиждат структурни реформи нито в пенсиите, нито в здравето, нито в администрацията и нейните функции. Липсата на промени връзва ръцете на управляващите по отношение на държавните харчове и при нужда съкращенията ще бъдат също толкова трудни, колкото и през тази година. Всичко това означава, че ако икономиката не тръгне рязко нагоре, както се надява правителството, то нищо чудно да се изправим пред нови актуализации и дефицити.


Графика 1: БВП, Публични приходи и разходи (млн.лв.) 

 

Източник: Министерство на финансите

 

Това е част от пълния текст на „Проектобюджет 2011 – преглед, анализ, препоръки(pdf) на Институт за пазарна икономика.


Свързани публикации.