ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011

РЕЗЮМЕ

 

Вж. пълния текст на „Проектобюджет 2011 – преглед, анализ, препоръки(pdf) на Институт за пазарна икономика.


За първи път имаме на разположение проектобюджета за следващата година два месеца преди крайния срок за гласуване. Тепърва ще се водят дискусии, които се надяваме да са на базата на аргументи, очаквани ефекти и необходими средства. Ако трябва да посочим трите най-важни неща от прегледа на проекта, то това са:

 • Запазват се ставките на преките данъци
 • Липсва дори една по-конкретно разписана реформа
 • Има ясна заявка за нов дълг и дефицит.

Това е повод за голяма тревога. В момент, когато стягането на бюджетите и намалението на държавните разходи се обсъжда по цял свят, българското правителство счита, че планирането на дефицит и задържането на разходите на нивото от 2010 може да се нарече фискална консолидация. Е, това не е фискална консолидация, или поне не според общоприетите разбирания.

По време на обсъждането на проекта за 2010 миналата година ние представихме принципите, които искаме и трябва да се спазват при изготвянето на бюджета. Те важат с още по-пълна сила сега, като вече трябва да добавим и няколко нови.

 • Равни права за всички – премахване на данъчните преференции и борба с данъчните измами
 • Ниски осигуровки – решително намаляване на осигурителната тежест в страната, като единствено работеща мярка срещу нарастващата безработица. Ниските осигуровки ще бъдат още по-постижими при успех на мерките по горната точка
 • Децентрализация – финансова самостоятелност на общините чрез прехвърлянето на част от преките данъци към местните власти
 • Чувствително съкращаване на разходите за администрация, отбрана и сигурност, култура и икономически дейности
 • Парите за образование и здравеопазване да следват учениците/студентите и болните, като изборът на получателите им да бъде от решаващо значение
 • Реформа на пенсионната система – преминаване към система на лични пенсионни сметки
 • Недопускане на бюджетен дефицит  
 • Неиздаване на нов дълг.

 

Вж. пълния текст на „Проектобюджет 2011 – преглед, анализ, препоръки” (pdf) на Институт за пазарна икономика.

 

***

Коментарът е част от кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава“Свързани публикации.