Статии ISSN 1313 - 0544

Дейност 7

28.05.2020
Оцени тази статия:

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 


Дейност 7: Участие в работни групи за съдебната реформа – ВСС и МП