Търговският регистър и референдумът за Турция в ЕС затрудниха депутатите

Новини от правната комисия (17 и 18 ноември 2010)

 

 

Тази седмица Комисията по правни въпроси имаше две заседания – в сряда и четвъртък. За общо 8-те часа обсъждания народните представители успяха да гласуват пет документа, два от които заслужават особено внимание:

Търговски регистър

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър вносителят /Министерски съвет/ предложи три групи промени. С първата се предложи подобряване на законовата дефиниция на понятието търговски регистър, както и дефинирането на по-точни правила за достъпа до данните от регистъра. Според вносителя достъпът до данните е свободен и безплатен. Въпреки това, заедно с този принцип, Агенцията по вписване вече ше предоставя регистриран достъп до фирмените дела. Регистриран достъп ще получава лице, подало молба и документ за самоличност в териториалните звена на агенцията. С въвеждането на регистриран достъп се цели осигуряването на техническа защита на данните при констатирани злоупотреби. По време на заседанието, Мая Манолова, член на парламентарната група на БСП, изрази отрицателно становище по промените, визирайки липса на прозрачност за предоставяне на данните и не в последствие не подкрепи законопроекта. След кратки коментари от страна на ГЕРБ и зам. министър на правосъдието Жанета Петрова, законопроектът бе приет на с 13 гласа „за” от 16 присъстващи.

ИПИ вече писа по повод на ограничаването на достъпа до данните в Търговския регистър (виж тук) и негативните ефекти от това. Приемането на каквото и да било ограничаване води към възможности за измама, намаляване на прозрачността и конкурентоспособността на бизнеса и възпрепятстване на редицата журналистически разследвания, на които бяхме свидетели през последните няколко години.  

Друга група предложения целят промени в процедурата по произнасяне на длъжностните лица по регистрацията, с цел нейното облекчаване. Предвижда се удължаване на еднодневния срок за произнасяне до три дни, с което от една страна ще се даде възможност на заявителите да отстранят пропуски и грешки, както и възможност на търговците за възражения в случаите на констатирани злоупотреби.

С третата група промени се предлага удължаване на срока за пререгистрация с 6 месеца до края на юни 2011 г. Мотивите за това са нарасналия брой на заявленията за пререгистрация подадени през последните три месеца според данни на Висшия съдебен съвет. Освен това се разчита, че промяната ще създаде мотивация за голяма част от непререгистрираните търговци сами да поискат пререгистрация. Дейността на търговските дружества, които не са спазили срока, ще се счита за прекратена от 1 юли 2011 г.

 

Референдум за членството на Турция в ЕС

На 18-ти Комисията разгледа предложението за национален референдум за членството на Турция в ЕС, внесено от партия Атака и Инициативния комитет. Проверката на действителността на 320-те хиляди събрани подписи, извършена от Главна дирекция ГРАО показа, че валидните подписи са около 240 хиляди, което все пак надвишава минимума от 200 хил. подписа, за да влезе въпросът в парламента.

При обсъждането всяка партия имаше различно мнение, което предизвика доста дебати в залата.

  • РЗС безрезервно подкрепиха идеята за референдум като неразривна част от демократичното общество.
  • ДПС бяха против с мотивите, че подобно тема не е актуална и няма нужда да се обсъжда в момента, а над 80-те хиляди некоректно вписани подписа в подписката са доста съмнителни.
  • СДС поставиха принципно въпроса за референдумите и необходимата политическа воля за тяхното провеждане. Веселин Методиев подчерта, че не може да подкрепяш идеята за референдум и в същото време да отхвърляш конкретни предложения за провеждането на такъв.
  • ГЕРБ се обединиха около идеята, че в момента един референдум ще струва доста излишни пари и тъй като закона не позволява депутатите да подкрепят референдума, но да отложат неговото провеждане във времето, мнозинството до отхвърли.

В крайна сметка Правна комисия отхвърли референдума с 11 гласа „против” (ГЕРБ и ДПС), 3 „за” (Атака и РЗС) и 2 „въздържали се” (СДС).   

Преди месец народните представители в правната комисия не одобриха и предложението на Яне Янев за намаляване на броя изискуеми гласове за разглеждане и провеждане на референдум (виж тук). Явно депутатите все още не могат да вземат решение дали да позволят на хората да упражняват власт или просто принципно да подкрепят идеята за референдум, отхвърляйки всяко конкретно предложение. Чисто философски погледнато, едно такова мислене би означавало, че те не признават и волята на хората да ги избере за народни представители. Трябва да е ясно, че все пак властта произлиза от хората и една от задачите на демократичното правителство е да защитава този принцип. 

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Коментарът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.

Настоящият коментар е част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”.


Свързани публикации.