Новости на страницата на ИПИ

На обновената страница на Института за пазарна икономика www.ime.bg можете да се абонирате за услугата RSS, която ви позволява да получавате бърз и удобен достъп до последните публикации на института. Страницата ни предлага абонамент за 5 отделни RSS емисии:

– нови публикации на страницата на български език ;

– нов брой на седмичния Преглед на стопанската политика ;

– нов брой на месечния Бюлетин за ниски данъци: Плосък данък ;

– нови публикации на страницата на английски език ;

– нов брой на месечния Преглед на стопанската политика на английски език .

 

Единственото, което трябва да направите, е да добавите адреса на желаната RSS емисия в използваното от вас RSS приложение. Ако сте потребител на Mozilla Firefox или на новата седма версия на Internet Explorer, бихте могли да използвате и техните вградени възможности за следене на RSS емисии.

 


Свързани публикации.