Статии ISSN 1313 - 0544

Проектът за бюджет за 2004

07.03.2007
Оцени тази статия:
Предистория и допускания

Проектът за бюджет за 2004 година, който министерството на финансите изготвя на базата на подкрепената от правителството бюджетна рамка, на практика не предвижда осезаемо намаление на преките данъци (включително осигуровките) и, от друга страна, предвижда увеличение на косвените данъци. Следователно резултатът от предложения бюджет ще е запазване на ситуацията на високо преразпределение през бюджета и съответно на изземване на огромна част от доходите на хората, които произвеждат. Тази политика на високи данъци не е справедлива, доколкото тя представлява узаконен грабеж на голяма част от доходите на тези които произвеждат. Тази политика също така не е икономически ефективна, тъй като тя не стимулира предприемчивостта и икономическото развитие.

Свободната пазарна икономика е тази, която осигурява свобода, справедливост и благосъстояние. Едно от изискванията за свободна пазарна икономика е намаляване на данъците и преразпределението през бюджета. Първа крачка в тази насока би могъл да бъде бюджетът за 2004 година, който предлагаме по-долу. Този бюджет се основава на следните реформи:

1. Намаление на ставката по данъка върху печалбата от 23,5% на 10% за всички фирми.

2. Намаление на ставката по данъка върху доходите на 10% за всички доходи на отделните хора (след приспадане на осигуровките).

3. Намаление на осигуровките от 42,7% (35% за самонаетите) на 16,7% за всички доходи до 1000 лева:
- 10% от тези осигуровки отиват в частен пенсионен фонд за осигуряване срещу пенсия и застраховка срещу трудова злополука и заболяване. С други думи това означава пълно приватизиране на пенсионната система;
- 6,7% от осигуровките са за НЗОК и други фондове, които все още не са реформирани и приватизирани.

4. Максимално намаление на митата, което е възможно според споразуменията с Европейския съюз.

5. Намаление на разходите за държавната администрация и издръжка с около 25% спрямо 2003 година.

6. Намаление с над 1/3 на разходите за помощи и обезщетения спрямо 2003 година (които бяха значително увеличени по програмите на министър Шулева).

7. Намаление с над 1/3 на разходите за дълготрайни активи спрямо 2003 година.

8. Бърза приватизация и използване на приходите от нея за изкупуване на държавен дълг, с което се намаляват разходите за лихви в бюджета.

9. Премахване на резерва за преразпределение на втори етап.

10. Намаление на разходите за осигуровки в бюджета заради намалението на ставките по осигуровките.

Фискални алтернативи “2004”