Представяне на английската версия на „Регионални профили – показатели за развитие – 2023“ – 20.03.2024 г.

На 20 март 2024 г. ИПИ представи английската версия на „Регионалните профили: показатели за развитие – 2023 г.“ пред посолства и двустранни камари в София. Интересът отново беше голям. Представихме общата икономическа ситуация, регионалните предизвикателства и малко регионални данни за работата на съдебната система по места.

Към презентацията от събитието

Вижте още тук: www.regionalprofiles.bg; www.265obshtini.bg
При необходимост от повече информация моля пишете на Весела Добринова, 02/952 62 66, [email protected]


Презентация от представянето на доклада от събитието