Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законопроект затваря професията брокер на недвижими имоти

Автор: Десислава Николова / 30.03.2012
Оцени тази статия:

На свикана специално за случая пресконференция Националното сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) тези дни представи нов Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, който скоро ще бъде придвижен към Парламента. С гръмки аргументи, че този законопроект ще защити интересите на потребителите и ще повиши качеството на брокерските услуги, законопроектът всъщност „затваря” професията „брокер на недвижими имоти”, като поставя ненужни и икономически неоправдани изисквания за вход в нея.

Това се вижда ясно от основните предложения на законопроекта, според официалното съобщение на НСНИ, а именно[1]:

  • уреждане на правния статут на брокерите на недвижими имоти и въвеждане на  изисквания за  осъществяване  на дейността им;
  • въвеждане на ред за придобиване на професионална квалификация и условия за  упражняване на професията;
  • създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейното устройство и дейност;
  • създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти и на издадените сертификати за професионална квалификация;

Видно е, че за да бъдеш брокер в бъдеще, ще се изисква съответният образователен ценз. Защо такъв ценз е необходим, обаче, не е ясно. В крайна сметка брокерът на недвижими имоти е търговец както всеки друг търговец – все пак тук не става въпрос за специфична стока като лекарствата, например, където има съответното обяснение защо е необходим диплом за магистър фармацевт. Ако тръгнем по логиката на закона, продавачките в хранителните магазини също трябва задължително да разбират от хранителни продукти, съставки, безопасност, съхранение и т.н., продавачите в железарии – да са без изключение със съответното техническо образование и т.н.

Разбира се, работодателите, включително и управителите на агенции за недвижими имоти, винаги биха могли да поставят съответните изисквания при набирането на своя персонал. Ако управителите на такива агенции решат, те и сега могат да изискват образователен ценз за  своите служители, но това е доброволно и изцяло според тяхната преценка, а не заради съответните законови предписания.

Това, което най-вероятно ще стане, ако този законопроект бъде подкрепен, е повишаване на цената на услугата за потребителите поради по-трудния достъп до професията. И за първокласник е ясно, че ако има 5 фирми, които предлагат съответната услуга, вместо примерно 10, шансът цената ѝ да е по-висока, е доста голям. А по-високите цени няма как да са в интерес на потребителите, нали?

Най-вероятно продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти и изострената конкуренция между брокерите са сред основните причини да се предложи законопроекта. Защо ли такъв закон не се предложи по време на строителния бум от преди кризата, когато за всеки имаше достатъчно работа? Очевидно очакванията на създателите на закона са, че ако се ограничи конкуренцията, това ще реши въпроса със свития бизнес и ще запази работата на тези, които стоят зад законопроекта.  Да, може и така да стане, но това в никакъв случай няма да е в интерес на потребителите, както ни убеждават от сдружението, а тъкмо напротив.

 


[1] Все още никъде не е публикуван пълният текст на законопроекта, така че коментарът ни се базира на официалното прес-съобщение на сдружението.