Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

МФ публикува консолидираната програма

Автор: Петър Ганев / 17.12.2010
Оцени тази статия:

Миналата седмица ИПИ повдигна въпроса за неяснотата около консолидираната фискална програма – тоест липсата на актуална информация колко е заложеният дефицит на консолидирано ниво за 2011 г. На 9 декември ИПИ изпрати официално заявление за достъп до обществена информация до Министерство на финансите касаещо консолидираната фискална програма. На следващия ден в седмичния бюлетин на ИПИ бе публикувана статията „Консолидирана фискална тайна”, в която проблемът беше описан и МФ се призоваваше да публикува информацията. Отговорът дойде по-бързо от очакваното.

На 14 декември (вторник) се получи отговор от МФ, че информацията е публикувана и вече достъпна за всички на сайта на министерството – виж тук. Така, за пръв път обществеността ще разполага с актуална (след приемането на всички бюджети в Парламента) консолидирана фискална рамка.

Един бърз поглед в обновената и актуална консолидирана рамка е достатъчен, за да се види, че заложените приходи са завишени с 365 млн. лв. спрямо заложеното при внасянето на бюджета –заради очакваните повече приходи от осигурителни вноски за ДОО в следствие на покачването на пенсионната вноска с 1,8 пункта от 2011. Разходите също са завишени с точно 365 млн. лв., което на практика запазва размера на дефицита в консолидираната рамка – 1,963 млн. лв., тоест 2,5% от заложеното БВП.