Статии ISSN 1313 - 0544

Опитът на ИПИ по ЗДОИ

23.07.2012
Оцени тази статия:

Доклади за оценки на въздействието на нормативни актове – предварителни и последващи, изготвени по обявени от МИЕТ обществени поръчки за периода 2008 - юни 2012

Подадено заявление (8 юни 2012)

Отговор:

Получени държавни субсидии от държавните предприятия

Подадено заявление (5 декември 2011)

Отговор:

Декларации за доходите на физическите лица

Отговор: Данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ за 2001-2006 години и Данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за 2007-2010 години

Оптимизация на държавната администрация

Подадено заявление (21 октомври 2011)

Отговор: Разбивка на щата на администрацията на президента 

Активни мерки на пазара на труда

Подадено заявление (19 май 2011)

Отговор: Отчети 2002-2010, Анализи на изпълнението 2002-2010 (15 юни 2011)

Разходи на администрацията за пощенски и куриерски услуги

Подадено заявление (пример с това до НС) – 11 януари 2011

Отговори:  Министерство на културата; Министерство на икономиката; Министерство на образованието; Министерство на околната среда; Министерство на външните работи; Министерство на отбраната; Министерство на земеделието и храните

Консолидирана фискална програма (МФ)

Подадено заявление - 9 декември 2010

Отговор - 14 декември 2010

Информация за финансови отчети, товарооборот и брой заети в пристанищата

Подадено заявление - 14 септември 2010

Отговор - файловете в архив са достъпни тук (40 файла)

Информация за инвестиционни проекти, получили финансово подпомагане по Закона за насърчаване на инвестициите

Подадено заявление - 14 май 2010

Отговор от Българската агенция за инвестиции - 21 май 2010

Информация за железопътния транспорт (БДЖ)

Подадено заявление до Министерство на транспорта - 4 декември 2009

Отговор от Министерство на транспорта - 15 януари 2010

Фискален резерв по месеци за периода 2001-2009 г

Подадено заявление до Министерство на финансите - 18 декември 2009

Писмо от Министерство на финансите - 13 януари 2010

Отговор от Министерство на финансите

Услуги с електронен подпис

Подадено заявление до Агенция по вписванията - 12 октомври 2009

Писмо от Агенцията по вписванията - 9 ноември 2009

Отговор от Агенцията по вписванията

Подадено заявление до НАП - 8 октомври 2009

Писмо от НАП - 28 октомври 2009

Отговор от НАП

Финансови отчети на БНТ и БНР

Подадено заявление до БНТ - 28 септември 2009

Отговор от БНТ, отчети по години: 2004 2005 2006 2007 2008

Подадено заявление до БНР - 28 септември 2009

Отговор от БНР: 2004-2008

Възстановени акцизи

Подадено заявление до Агенция Митници - 11 септември 2008

Отговор от Агенция "Митници" - 02 февруари 2009

Данъчни облекчения за земеделските производители

Подадено заявление до Национална агенция по приходите - 19 януари 2009

Отговор от НАП - 11 септември 2008

Разходи по консолидирана фискална програма

Отговор от Министерство на финансите 

Единния класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на служителите към него 

Подадено заявление за достъп до информация към Народно събрание на Република България - 11.01.2008

Справка по ЗДОИ от Народно събрание на Република България (част 1, част 2, част 3) - 25.01.2008

Проект: Анализ на ефектите за държавния бюджет от функционирането на пазара на ваучерите за храна

Подадено заявление за достъп до информация към Министерство на финансите - 26.06.2007

Подадено заявление за достъп до информация към Национална агенция за приходите - 26.06.2007

Справка по ЗДОИ от Министерство на финансите - 12.07.2007

Български спортен тотализатор 

Подадено заявление за достъп до информация към Български спортен тотализатор (част 1, част 2) - 04.10.2007

Отговор от Български спортен тотализатор - 17.10.2007

Проект: Процесът на издаване на строително разрешително: подобрен и в интернет

Подадено заявление за достъп до информация към Национален статистически институт - 05.03.2007

Подадено заявление за достъп до информация към Върховен административен съд - 18.04.2007

Справка по ЗДОИ от Върховен административен съд - 24.04.2007

Справка по ЗДОИ от Национален статистически институт - 28.03.2007

Проект: Анализ и оценка ефективността на централната държавна администрация

Подадено заявление за достъп до информация към Министерство на вътрешните работи - 24.04.2007

Подадено заявление за достъп до информация към Министерство на околната среда и водите - 24.04.2007

Отговор от Министерство на околната среда и водите (част 2, част 3) - 22.05.2007

Подадено заявление за достъп до информация към Министерство на транспорта - 24.04.2007