Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Функция „Общи държавни служби”

Автор: Петър Ганев / 21.05.2010
Оцени тази статия:

Българската държава харчи огромна сума пари за най-различни неща – за сигурност, за образование, за здраве, за пенсии, за благоустройство и какво ли още не. За да се случи всичко това обаче, държавата трябва да има съответните органи, който също ни струват скъпо. Именно върху техните разходи ще се фокусираме в момента – ще разгледаме разходите по функция „Общи държавни служби” за последните 10 години.

Функцията „Общи държавни служби” включва три основни групи разходи, всяка от които обединява разходи по определени дейности:

  • Група 1) Изпълнителни и законодателни органи – централни държавни органи, политически кабинет, областни и общински администрации, посолства и консулства, контролни държавни и общински органи и др.
  • Група 2) Общи служби – статистически дейности и социологически проучвания, общоикономическо програмиране и прогнозиране, управление на държавния резерв и военновременните запаси и др.
  • Група 3) Наука – организация и управление на научните изследвания, научноизследователско дело, научноизследователски институти и центрове и др.

Общият разход на българската държава по функция „Общи държавни разходи” за периода 2000 – 2009 г. е над 14 млрд. лв., като по години варира от под 1 млрд. лв. през 2001 и 2002 г.. до над 2 млрд. лв. през 2007 г.

Източник: МФ, ИПИ

 

Ръстът на разходите през повечето години върви ръка за ръка с ръста на икономиката ни, като размерът им най-често се върти около 3% от БВП на страната. Съкращенията в края на 2009 г. дават своето отражение, но те стигат колкото да върнат харчовете към обичайните им нива от последните 10 години. За някаква радикална реформа или оптимизация не може да се говори.

 


Източник: МФ, НСИ, ИПИ

 

Голяма част от разходите по разглежданата функция се отнасят до изпълнителните и законодателни органи, като именно в тази група вече се генерират над 1,5 млрд. лв. разходи годишно (2009 г.). Основната част от тези разходи се пада на централните държавни органи – 460 млн. лв., общински администрации – 480 млн. лв., контролни държавни и общински органи – 245 млн. лв. и посолства, консулства и представителства в чужбина – 103 млн. лв.

Една от причините 2007 г. да бъде най-раздутата по отношение на разглежданата функция е групата „Общи служби”. В тази група основният разход е за управление на държавния резерв и военновременните запаси, като през 2007 г. сумата надхвърля 250 млн. лв. Общо за всичките 10 г. за управление на държавния резерв и военновременните запаси са похарчени над 1 млрд. лв.

 

Източник: МФ, ИПИ

 

Донякъде странен е фактът, че разходите на българската държава за наука също са включени във функция „Общи държавни разходи”. За разглеждания период разходите за наука достигат почти 1,5 млрд. лв., като след 2001 г. нарастват непрестанно от около 100 до над 220 млн. лв. през 2009 г. Основната част от тези разходи е за научноизследователско дело (160 млн. лв.) и научноизследователски институти и центрове (45 млн. лв.).

 

Източник: МФ, ИПИ

 

През 2009 г. Българската държава е похарчила 1,9 млрд. лв. по функция „Общи държавни служби”, като това е над 7% от всички държавни разходи. Когато се говори за раздута администрация и нейното съкращаване, то в най-голяма степен се визират именно тези разходи – не парите за пенсии, здраве или образование, а издръжката на самия държавен апарат. Данните от последните години, ако се абстрахираме от науката, както и държавния резерв и военновременните запаси, показват някакъв относителен спад на този тип разходи спрямо всички държавни харчове, но не до степен, която да отговори подобаващо на постоянните призиви и обещания за оптимизации в администрацията.

 

Детайлна справка за разходите по функция „Общи държавни служби” е достъпна тук! (Excel)

 

Статията е част от кампанията на ИПИ "Разходите на българската държава".