Kампания „Разходите на българската държава”

От началото на 2010 г. ИПИ започна кампания за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи. Кампанията включва:

  • анализ на публичните разходи;
  • анализ на допълнителните харчове;
  • анализ на големите провали;
  • съпоставки на държавните харчове;
  • детайлна информация за държавните разходите

По-ниските държавни разходи ще позволят да разполагаме с повече от собственото си богатство, да спестяваме, да инвестираме и да харчим според личните си предпочитания.

Целта ни е повече от ясна – намесата на правителството в живота ни (и в портфейла ни) да бъде по-малка!


   


 Станете част от кампанията!

Кампанията се финансира чрез индивидуални дарения

  

 

За повече информация:

Петър Ганев, 02/952 62 66, ganev@ime.bg