Статии ISSN 1313 - 0544

Данъчни облекчения при дарение

23.02.2011
Оцени тази статия:

Обратно в Дарения


Благодарим Ви, че обмисляте възможността да инвестирате в ИПИ!

Станете наш индивидуален или корпоративен дарител!

Ако желаете да сте част от разпространението на стопанската свобода в България и да подпомогнете търсенето на пазарни решения, можете да подкрепите Института за пазарна икономика.

Ако вече сте решили да инвестирате в ИПИ, то можете да го направите тук.

    

 

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "л" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 

Данъчни облекчения за юридически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.