Дарения

Благодарим Ви, че обмисляте възможността да инвестирате в ИПИ като станете наш индивидуален или корпоративен дарител!

 

Вярно е, че ефектът от работата ни трудно може да бъде измерен количествено.

Вярно е, че една положителна промяна едва ли ще е в резултат единствено на действията на ИПИ.

Вярно е, че за добрите идеи не можем да посочим срок, в който те ще се реализират.

НО...

Факт е, че натрупването на знание и експертиза изисква ресурси. 

Факт е, че някой (отделният човек, група хора или организации като ИПИ) трябва да отдели ресурси, да мобилизира знание и аргументирано да осъществява натиск за по-добри политики.

Факт е, че повечето хора нямат време и/или не знаят как да влияят на публичните политики, но активно се интересуват от това какво става у нас и биха искали повече свобода и еднакви правила като основни принципи в стопанската политика в България.

 

 

Подобни усилия за търсене на отговорност, предлагане на конкретни реформи и оценка на предложенията за нови политики/регулации не могат да се осъществяват без ресурси. Те изискват наемане на добри професионалисти, организиране на събития, издаване на публикации и т.н.

Ако желаете да сте част от тези усилия, можете да инвестирате в Института за пазарна икономика.

    

Ако вече сте решили да инвестирате в ИПИ, то можете да го направите тук.

 

Финансова информация и доклади за работата на ИПИ

Данъчни облекчения при дарения

Защита на личните данни