Дарения

Благодарим Ви, че обмисляте възможността да инвестирате в ИПИ като станете наш индивидуален или корпоративен дарител!

 

 

Ефектът от работата ни трудно може да бъде измерен количествено.

Всяка положителна промяна никога не е резултат от действията на една организация.

За добрите идеи и политики няма срок за прилагане.

Не е възможно да се борят лоши политики без стратегия.

Разпространение на идеите за повече свобода и отговорност е дълъг и бавен процес.

В политиката нищо не се променя, освен ако не бъде побутнато.

В моменти на криза инициативата е при тези, които са добре подготвени.

Повечето хора нямат време и/или не знаят как да влияят на публичните политики, но активно се интересуват от това какво става у нас и биха искали повече свобода и еднакви правила.

 

 

Подобни усилия за търсене на отговорност, предлагане на конкретни реформи и оценка на предложенията за нови политики/регулации не могат да се осъществяват без ресурси. Те изискват наемане на добри професионалисти, организиране на събития, участие в обществени обсъждания, бърза реакция, издаване на публикации и т.н.

Ако желаете да сте част от тези усилия, можете да се присъедините към усилиянта на Института за пазарна икономика чрез дарение.

 

    

Ако вече сте решили да инвестирате в ИПИ, то можете да го направите тук.

 

Финансова информация и доклади за работата на ИПИ

Данъчни облекчения при дарения

Защита на личните данни