Статии ISSN 1313 - 0544

Анализ на публичните пенсионни фондове по света

Автор: ИПИ / 07.09.2008
Оцени тази статия:

Общото между публичните и частни пенсионни фондове е, че и двата вида акумулират средства, които служат за изплащане на пенсии и действат на капиталов принцип. Целта им е да осигурят под една или друга форма пенсиите на бъдещото поколение.

Основната разлика между тях е собствеността на средствата - при частните фондове собствеността на средствата е на бенефициентите и те имат правото да се разпореждат с тях при предварително зададени правила, докато собствеността на средствата на държавните пенсионни фондове е на публичната институция, която ги администрира - било то социално-осигурителния институт или правителството. По този начин държавните фондове са зависими в по-голяма степен от политически решения и влияние. За да се неутрализира тази опасност, трябва да се спазват международно признати стандарти за управление на публичните фондове, които да осигуряват прозрачност и ефективност на инвестираните средства. Например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е изготвила подробен наръчник за управление на пенсионните фондове. Централна роля има избирането и назначението на членовете на борда на резервния фонд, защото от тях зависи начина на управление на средствата и избора на инвестиционна стратегия.

Изводи от изследването:

  • Инвестирането на средствата в публичните пенсионни фондове, които действат на капиталов принцип, води до запазване на тяхната покупателна способност и дори до увеличаването им, ако се спазват правилата за добро и професионално управление на средствата.
  • При управлението на средствата във фонда трябва да се спазват принципите на прозрачност, професионализъм и отговорност и да се минимизира опасността от политическо влияние върху инвестиционната стратегия на фонда.
  • - Сребърните фондове създават възможност за временно неутрализиране на негативните ефекти от застаряване на населението върху държавната разходопокривна система чрез финансиране на дефицитите и осигуряване на средства за изплащане на обещаните пенсии без драстично увеличаване на данъчното облагане на работещото бъдеще поколение.
  • Наличието на публичен резервен фонд не е достатъчно условие за поддържането на стабилността на пенсионната система, която е основана на разходопокривен принцип. Следователно, съществуването на този фонд не отменя необходимостта от цялостна реформа в социално-осигурителната система на страната в условията на застаряващо население. Необходимо е едновременно с наличието на този фонд да се провежда реформа, насочена към приватизиране на пенсионната система и постепенно преминаване към изцяло капиталонатрупваща система.
  • Сребърният фонд в страната може да се използва като буфер за провеждане на реформа в пенсионната система, което ще помогне да се покрие дефицита на прехода при преминаване към изцяло капиталова пенсионна система, основана на лични сметки на работещите в частни пенсионни фондове.


ЦЯЛОТО ИЗСЛЕДВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.