Роумингът в ЕС

По време на редовното си пленарно заседание в Страсбург Европейският парламент реши с голямо мнозинство значително да ограничи (и по този начин да приложи ефективен ценови таван над) таксите за ползване на мобилни телефони в чужбина, или за т.н. роуминг. Тази поредна Европейска регулация, предложена от самата Европейска комисия, беше охотно одобрена от представителите на 27-те страни членки след поне година дебат и се очаква новите ценови планове да влязат в сила до средата на юни. Моментът е избран подходящо, защото ще зарадва европейците преди летните им ваканции и ще ги зареди с малко еврооптимизъм докато говорят с близките си от чужбина.

Според Комисаря по телекомуникации към ЕС, Вивиан Рединг, тази нова наредба е една успешно проведена битка в интерес на обикновените и бизнес потребители. Тя също така твърди, че тази регулация, която очевидно се намесва в ценообразуването в частния сектор и грубо потъпква всякакви европейски ценности за свободен пазар, ще спомогне за по-добрата интеграция на мобилната индустрия към Европейския общ пазар. Според изчисления на Европейската комисия, разговорите направени от чужбина, струват приблизително 4 пъти повече от нормалните вътрешно държавни разговори и засягат основно туристите и малкия и среден бизнес. Затова след многобройните заплахи и натиск от Европейската комисия към мобилните оператори, тя реши да въведе Евротарифа, сваляща общите равнища на цени на три времеви етапа, както е показано в таблицата.

 

лято
2007

лято
2008

лято
2009

Максимален размер на Евротарифата
за изходящи обаждания
от чужбина

49 евроцента

46 евроцента

43 евроцента

Максимален размер на Евротарифата
за входящи обаждания
в чужбина

24 евроцента

22 евроцента

19 евроцента

Максимална
тарифа между мобилни оператори

30 евроцента

28 евроцента

26 евроцента

Източник: Европейската комисия

Тази реакция от страна на Европейския съюз е странна, защото се опитва да решава международен проблем, чийто корени лежат в телекомуникационното регулиране на национално ниво. Накратко, мобилните услуги са вид олигопол, който може да се разбие при добро желание от държавата, защото техническите параметри или по-точно – достъпният честотен диапазон го позволява. Тогава повече играчи ще могат да навлязат на пазара, да натиснат цените надолу и да разбият възможността за сегашното договаряне между операторите в различните страни[1]. Изкуствената намеса на ЕК ще засили и негативните ефекти от намеса на държавата в мобилните услуги в национален план – услугите няма да се подобряват със същия темп, а таксите, събирани за роуминг, ще бъдат компенсирани с увеличаване на другите номинални приходи на телекомите – именно задържане и може би леко покачване на цените за национални разговори.

Интересно е защо Европейската комисия не е направила проучване дали ще ощети средностатистическия европеец в месечната му сметка за мобилни услуги с тази си своя регулация. Европеецът може би използва многобройните алтернативи на мобилност в чужбина, като Интернет, Voice Over IP кабините и т.н. и дори новите цени не биха имали ефекта, който очаква ЕК. Не е оценено и колко струва на отделния мобилен оператор да пренесе данни от Полша до Малта или от Гърция до Ирландия. Ако някои телекоми се договорят за по-ниски взаимни цени, то ще бъде ли по-ниската цена да се обадиш в една страна отколкото в друга оценена като нечестна конкуренция?

Тази наредба със сигурност не е пътят, който ще обедини европейските телекомуникационни пазари в един общ, а изкуствено ще ги постави под един общ знаменател. По-скоро трябва да се работи към либерализиране и съгласуване на националните законодателства, за да бъдат равнопоставени пред потребителя всички мобилни оператори без излишни ограничения и, била тя, държавна или европейска намеса. Каква е логиката, че ценовият таван ще подобри мобилните услуги в дългосрочен план, при положение, че наредбата няма да доведе до повече конкуренция или иновативност в този сектор. Тъжно е, че бюрокрацията и популистките идеи не спират да взимат връх в политиката на ЕС за общ пазар, защото идеите за свободна конкуренция се израждат в зле формулирани наредби.


[1] Роумингът в ЕС – по-евтин, но на каква цена? Адриана Младенова


Свързани публикации.