Реформата в здравеопазването – не от тези хора, не по този начин

Тази седмица в парламента се проведе обществена дискусия на тема „Стратегически насоки в здравеопазването". В дискусията взеха участие министърът на здравеопазването, председателят на Комисията по здравеопазване, зам.-председателят на Комисията по здравеопазване на Народното събрание, представители на съсловните организации в здравеопазването, синдикатите, ръководството на здравната каса и други. Какво стана ясно от изказванията на участниците?

1) Предвижда се приватизация на доболничната помощ

Това отдавна трябваше да се случи и затова е необходимо по-скоро да се осъществи на практика. Как и кога това ще стане е трудно обаче да се твърди.

2) Планира се концесия на болниците

Това също е хубава идея, но поднесена с израза "ефектът ще е негативен…и ще доведе до нарастване на публичните разходи" е малко смущаващ. По принцип концесиите са начин за генериране на средства за този, който отдава на концесия – т.е. за държавата – и водят до намаляване на разходите. Разбира се, ако целта е да се направи концесия без търг и конкурс като при магистрала "Тракия", резултатите биха били плачевни – но все пак се надяваме подобен подход да не се повтаря.

3) Не се предвижда разбиване на монопола на НЗОК

Никой от изказалите се, освен авторът на тази статия, не подкрепи идеята за частни здравни каси, които да се конкурират с НЗОК. Това означава, че още дълго ще трябва да чакаме, докато има някаква конкуренция и тя повиши качеството и предостави възможност за избор на всички, които плащат задължителните здравни осигуровки, и на всички, които ползват системата. За да онагледим абсурда, си представете в момента в страната да има само една банка, спестяванията в която са по-малко от отпуснатите кредити – какви щяха да са лихвите, какви продукти щеше да предлага и щеше ли да има стимул да прави нещо по-различно, за да привлича клиенти. А освен това управляващите да твърдят, че банката е много важно и сложно нещо и частният сектор няма да се справи с подобна дейност, а държавата трябва да отделя повече средства за да покрие разликата между депозитите и кредитите.

4) "НЗОК не е фалирала", но все пак "трябват още средства от бюджета"

На твърдение, че касата фалира години наред, беше отговорено от министъра, че НЗОК все още работи, което означава, че не е фалирала. Въпросът обаче е как и от къде взема пари. Нашите разбирания са, че ако приходите от здравни вноски не са достатъчни, за да покрият разходите на касата, то тя е де факто фалирала. Хроничният дефицит, който се покрива от бюджета в края на годината означава, че системата е неефективна.

5) Съществува идея за обединяване на съсловните организации на медицинските специалисти и работници в Българска лекарска камара

Това, разбира се, трябваше да се очаква, защото, който в България още не се е сетил да прави национално представителна съсловна организация, той не я е направил. И ако в момента има Български фармацевтичен съюз, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, всяка от която си е измислила такива правила за регулиране на професията, че почти е трудно да дишаш ако не си член, то вероятно евентуална обща камара ще направи медицинските професии най-регулираните в България. И шансът да се постигне съгласие вътре в Камарата, по който и да е въпрос, ще е голямо предизвикателство.

6) Предвижда се въвеждане на система за ограничаване на разходите в системата на здравеопазването
Безусловно, това е може би една от най-разумните идеи, които скоро са излизали в общественото пространство в областта на здравеопазването. Но подобно на други системи – информационната система на здравната каса или данъчните – едва ли ще се случи по-рано от едно десетилетие.

Като обобщение ще кажем, че част от присъстващите явно заявиха, че са против повечето предложени разумни реформи и поискаха повече пари. Други пък обясниха, че ще се правят реформи, но пак ще са необходими още пари. А кой ще плаща? И трябва ли да се налива още вода в пробита кофа преди да се запушат дупките на дъното й?


Свързани публикации.