Малко недовършена работа от съществено значение(Бележки по повод промените в закона за Държавния вестник)

 

Изминаха две седмици от приемането на поправки в закона за “Държавен вестник”. Консултантски къщи, правни кантори и многобройни правозащитни и занимаващи се с правни реформи организации не намериха време да коментират какво се е случило.

Очевидни ползи

Според промените в страницата на вестника в Интернет ще се регистрират обявите за обществени поръчки, отпада необходимостта за публикуването им на хартия и тази страница е всъщност регистър на обявите.

Ползата е очевидно за “Държавен вестник”: според вносителя на законопроекта г-н Герджиков така се намаляват разходите по отпечатване на вестника с около 500 хиляди лева. Очевидни са и ползите за данъкоплатците, и за онези, които търсят такива поръчки.

Според различни оценки от 12 до 16% от БВП минават през държавни и общински поръчки. Сумата може и да е по-голяма, но няма как да се уточни без специално изследване. За някои отрасли това едва ли не основно занимание; при софтуерните услуги този пазар е 50 на сто, при доставките на лекарства 65 на сто. Фирмите в тези отрасли имат основания да са доволни. Но само донякъде.

Несвършената работа

Тези промени и ползите от тях не подлежат на съмнение.

Работейки върху материята обаче депутатите пропуснаха шанс да решат други и по-съществени проблеми.

  1. При обществените (т.е. държавните) поръчки проблемът е публичността и информацията за критериите за подбор, за спечелилите търговете и конкурсите, договорите (и допълненията към тях) за доставки на стоки и услуги на правителството и качеството на тяхното изпълнение. От това, че обявите ще бъдат в регистър в страницата на “Държавен вестник”, не следва, че се внася прозрачност и яснота в системата на правителственото потребление.
  2. Не е ясно защо целият “Държавен вестник” не бе качен в Интернет. Сега гражданите, на които правителството налага определени задължения със своята политика и прилагащите я нормативни актове, трябва да си плащат и да полагат нарочни усилия, за да разберат какви са им задълженията и какво всъщност прави правителството, което те вече са финансирали с част от доходите си. Ясно е, че без усилия няма да се мине, но не е ясно защо тези усилия трябва да са излишни.

За сравнение как е в другите страни вижте таблицата по-долу от коментар на ИПИ от миналата година (брой 200)

Страна

Издаваща институция

Достъпност през Интернет

Заплащане

Европейски съюз

Генерален директорат

пълен достъп

Не

Швеция

Министерство на правосъдието

пълен достъп

Не

Австрия

Частна компания, правителството има дял в нея

пълен достъп

Не

Унгария

Частна компания, правителството има дял в нея

пълен достъп

Не

Чехия

Министерство на вътрешните работи

пълен достъп

Не

Естония

Издателство – държавна агенция

пълен достъп

Не

Ирландия

Държавна агенция

пълен достъп

Не

Източник: http://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1.htm

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.