Кампания на ИПИ „Разходите на българската държава” – български мисии зад граница

Отчетите за изпълнението на държавния бюджет за периода 2005-2010 г. показват, че за задграничните операции и мисии на българската армия са изразходени общо 509 млн. лв. Сумата вероятно ще се стори неголяма за Министерството на отбраната, което редовно разполага с над 1 млрд. лв. годишен бюджет. Аргументът, който свикнахме да чуваме от политиците, че „изпълняваме ангажименти във връзка с членството на страната в ЕС и НАТО”, влезе в употреба и за мисиите в чужбина. Произтичащият от прословутия член 5 на Северноатлантическия договор[1] ангажимент е едно на ръка, но изглежда има и други. За тях обаче публична информация няма или поне ние не открихме. От изказвания на бившия министър на отбраната Близнаков става ясно, че с присъединяването към НАТО сме поели и ангажимент за постоянно участие от 8% от сухопътните войски в мисии зад граница”. През последните години делът на тези войски, участващи в мисии е поддържан около 3-3,5%. След като сегашното участие ни струва по около 80 млн. лв. годишно, то изпълнението на целта от 8% ще означава парите за мисии да нараснат още поне 2 пъти. Лесно достижима цел с оглед на това, че досега не се е случвало да откажем покана за участие.

Задълбаване по темата разкрива, че си имаме и специален Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (обн. ДВ. бр. 102 от 2005 г.). Според чл. 61 от него, български военнослужещи може да бъдат изпращани и използвани извън страната самостоятелно или в състава на международни формирования при спазване на българското законодателство, целите и принципите на Устава на ООН и другите международни договори в сила за Република България, като се отчитат националните интереси. Това последното, за отчитането на националния интерес, явно е с най-малко тегло когато се взимат решенията за участие или неучастие във военни мисии. Защото чий национален интерес защитавахме с участието си в Ирак до края на 2008 г. и продължаващото ни присъствие в Афганистан? Каква непосредствена опасност има за българските граждани в тези страни? Крайно време е политиците в България да осъзнаят, че мисиите в чужбина са скъпо удоволствие, което означава участията да се преценяват много внимателно с отчитане и на ползите от мисията.

 

 

От началото на 2010 г. ИПИ започна кампания за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи – повече информация можете да намерите тук.

 

Предстоящи публикации от Кампанията:

·         07 януари 2011 – Ден на свобода от правителството – виж тук

·         Януари 2011 – второ издание на прегледа на данъчните преференции (първото издание вижте тук – Стотици милиони изтичат през данъчни преференции)

·         Януари 2011 – второ издание на прегледа на докладите на Сметната палата (първото издание вижте тук – Успехите и провалите на българските правителства 1998 – 2007 г.)

 

 

Кампанията се финансира чрез индивидуални дарения.

Включете се!

 


[1] Пълният текст на договора можете да прочетете тук: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm?selectedLocale=en


Свързани публикации.